Hudiksvallregionens fågelklubb

Fågelklubben för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner

Startsida

agon

Program våren och sommaren 2024

Uggleexkursion
Vi siktar på en uggleexkursion någon kväll under vecka 10 (4 - 10 mars). Vädret bestämmer vilken dag som passar. De som är intresserade av att delta föranmäler sig till Inger Kjellander.

Årsmöte
Tisdag 12 mars kl 19.00 – 21.00
Samlingsplats: Smådjurskliniken
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Klubben bjuder på fika. Efter årsmötet visar Lars-Göran Lindström bilder från en resa till Ghana.

Tisdagsexkursioner
Samling vid Lillfjärden kl 17.30
Vi följer vårfåglarnas ankomst och åker till lämpliga lokaler i närområdet
9 april Ansvarig: Karin Svensson
16 april Ansvarig: Simon Fransson
23 april Ansvarig: Lars-Göran Lindström
30 april Ansvarig: Inger Kjellander
7 maj Ansvarig: Bo Fagerström
14 maj Ansvarig: Inger Kjellander

Fågelpromenad för daglediga
Måndag 13 maj kl 10.00
Samling vid Kennelklubbens stuga i Stenberg, Idenor
Vi promenerar ner mot Reffelmansviken och tittar och lyssnar på de fåglar som finns i området. Ta med eget fika.
Ansvariga: Karin Svensson och Inger Kjellander

Utflykt till Ålsjön och Stenö
Lördag 18 maj
Samling vid Lillfjärden kl 07.00
Ansvariga: Simon Fransson och Karin Svensson

Nattsångarexkursion
Fredag 14 juni
Samling vid Lillfjärden kl 21.30
Det är tradition att lyssna på nattsångare när naturen är som vackrast i början av juni. Kanske är det detta år en vassångare kommer höras i Hålsjöviken?
Ansvarig: Mats Axbrink

Vadarexkursion till Ornskarpen
Tisdag 6 augusti
Samling vid Lillfjärden kl 17.30
Ansvarig: Vakant

Utskriftbar version

Senast uppdaterad 2024-04-29

Exkursionerna sker i samarbete med Studiefrämjandet

 

Hemsidan - de senaste tilläggen och förändringarna

 • Hemsidan anpassas för mobiler
 • Flyttfåglarnas ankomst till Hudiksvall/Nordanstig
 • Bygg fågelholkar!

Ny aktivitet för fågelintresserade 

OBS NY PLATS!

Du som vill ses utan större krav än att du tycker om att träffa andra fågelskådare, prata fågelskådning och gillar att ta en fika, öl och tilltugg är välkommen den första torsdagen i varje månad.
Efter två trevliga träffar hos Schwizerian byter vi nu till Miss Sara på Storgatan 32A. Eftersom Miss Sara har längre öppettid kan vi träffas lite senare, kl.18.00-20.00. Vi provar en annan meny och det blir enklare för den som vill droppa in efter hand.
Idén kom ur ett behov av att även under lågsäsong prata fågel och utbyta erfarenheter med andra intresserade. Du är varmt välkommen oavsett om du har skådat lite lite eller om du är en hårdskådare.

Planerade torsdagar är:
4 april
2 maj

Hemsidan anpassas för mobiler

Hemsidan har utvecklats för att fungera väl på windows-datorer och surfplattor. Hur hemsidan fungerat på mobiler har varit mindre känt. Under senare tid har jag fått rapporter om att vissa delar av hemsidorna har beskurits vid visning på mobiler. Efter justeringar av hemsidans utformning och programvara bör nu de viktigaste sidorna kunna visas korrekt med mobilen i stående eller liggande läge - de kan också förstoras eller förminskas och förflyttas på det sätt som är vanligt för mobiler.

Nedanstående skärm-dumpar är exempel från min iPhone med Safari. Tester har även gjorts med Google Chrome på både iPhone- och Android-telefoner. Visning av hemsidan på en mobil påverkas även av de egna inställningarna i mobilen som tex riktningslås, zoom eller teckenstorlek.

Har du frågor eller synpunkter kan du skicka sms eller ringa Kjell J 070-2397510

           

Hudiksvalls Fågelklubb på Facebook

HFK har öppnat en facebookgrupp. Syftet med detta är:

 • Uppmärksamma när det finns ny information på hemsidan om t ex nya exkursioner, möten, studiecirklar etc
 • En plattform för våra medlemmar att få sällskap i skådandet. Om du ska ut och skåda och vill ha sällskap kan du lägga ut få att se om någon vill följa med. Det ger även ökad möjlighet för samåkning.
 • Möjlighet för våra medlemmar att sälja/köpa fågelrelaterat material. Kikare, tuber, fågelböcker etc

Facebookgruppen är sluten och endast till för HFKs medlemmar. Anmälan via facebook eller genom att scanna QR-koden nedan

Medlemmar kan skicka in fågelbilder till hemsidan

Bilderna bifogas till ett mail som skickas till adressen:

webmaster

Mailet bör innehålla information om fågelnamn, lokal, datum och fotograf

Administratör för hemsidan: Kjell Johansson 070-2397510

Om du har synpunkter på text och innehåll eller hittar felaktigheter får du gärna kontakta mig

Vi välkomnar nya medlemmar !

Läs mer om vår verksamhet

Du blir medlem om årsavgiften (150 kr) sätts in på pg 88 94 30-5

Ugglor

Nattetid - helst vindstilla och utan nederbörd - kan man ibland under vårvintern höra ugglor ropa. Kattuggla, sparvuggla, pärluggla, slaguggla, hornuggla och ibland berguv är de som brukar rapporteras i vårt landskap. Lappuggla och hökuggla kan ses dagtid under vinterhalvåret men häckar normalt inte hos oss och är därför tystlåtna. Jordugglan finns här sommartid och och under flyttning.
P2-fågel är en utmärkt källa för att jämföra läten och för att få mer information om våra ugglor.

Länkar till Sveriges Radio P2-fågeln:
Kattuggla
Pärluggla
Slaguggla
Sparvuggla
Hökuggla
Hornuggla
Jorduggla
Lappuggla
Berguv

Flyttfåglarnas ankomst till Hudiksvall/Nordanstig

Underlaget har hämtats från Artportalen för tidsperioden 2014 till 2023. Histogrammen med veckoindelning indikerar för varje art när den allmänna vårflytten börjar och hur länge den pågår. Histogrammen visar medelvärden för tioårsperioden och kan därför ge stor spridning eftersom år med gynnsamma förhållanden blandas med dåliga år. Arter med få observationer har inte tagits med och det gäller även arter som tex påverkas av isläget i havet.

Resultaten visas i två pdf-filer. Den ena är sorterad med arterna i bokstavsordning och den andra i tidsordning.

Det finns även länkar till två bildserier:
Flyttfåglar som börjar anlända under mars och april
Flyttfåglar som börjar anlända under maj och juni

Fåglar vid fågelmatning 

Bildserie - visas i ny flik

Bygg fågelholkar!

Se separat flik

Nattvakan nr1 2024

Har skickats ut till alla medlemmar

Innehåll

 • Vadare vid Holm (Lars G Lindström)
 • Höstresa (Lars G Lindström)
 • Skogshöns (Lars G Lindström)
 • Fågelkonst (Kenneth Englund)
 • Intressanta observationer

Redaktör: Lars G Lindström

Läs Nattvakorna för 2023 och äldre

Nattvakan är fågelklubbens medlemstidning. Den utkommer normalt med två nummer per år. Redaktör för Nattvakan är Lars Göran Lindström. 

Nu kan även du som inte är medlem i fågelklubben läsa 2021 - 2023 års Nattvakor. De kan läsas genom att klicka på nedanstående förstasidor. Pdf-filerna är rätt stora så det kan ta några sekunder innan de blir inlästa.

2023

 

2022

   

2021

 

Respektive Nattvaka öppnas i ny flik 

I arkivet finns massor av intressant läsning. Den första Nattvakan är från 1987.
Om du vill läsa äldre Nattvakan - klicka på nedanstående länkar.

Sveriges Radios P2-fågeln

Sveriges Radios P2-fågeln är välkänd för många av oss och inspelningarna har hög kvalitet. Nu finns de på webben. Du kan även höra de samtal om varje fågel som tidigare bara hörts i radio.

Startsidan har ett arkiv

Hemsidans äldre artiklar flyttas till ett arkiv. Ibland kan något arkiverat återkomma till startsidan tex inför vinterfågelräkning, flyttfåglar  eller nattsångare. Arkivet har en egen flik.  

Gå till Startsida Arkiv