Hudiksvallregionens fågelklubb

Fågelklubben för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner

Hålsjöviken

Artportalen

Fyndlista - 7 dygn
Hålsjöviken

Artlista - 30 dygn
Hålsjöviken

Byt fågellokal
Nästa lokal >
< Föregående lokal
eller gå till
Lokallistan

Lokalen är belägen i byn Hålsjö, Norrbo socken, och utgörs av en grund och näringsrik vik i den nordöstra delen av sjön Södra Dellen. I viken finns stora vass- och kaveldunbestånd, men också fina dybankar lämpliga för rastande vadare. Omgivningarna utgörs av betad åkermark. I sydväst ligger ön Hålsjöholmen som är ett naturreservat. Ett nybyggt fågeltorn finns lättillgängligt intill väg 745. Lokalen är främst värd att besöka under vår, sommar och höst.

Vägbeskrivning från E 4: Vid avfart Hudiksvall S ta riksväg 84 mot Ljusdal. Sväng höger mot Norrbo cirka 500 m väster om Forsa kyrka. Följ väg 745 mot Bjuråker. Åk genom Norrbo och efter cirka en kilometer ligger Södra Dellen och Hålsjöviken på vänster sida av vägen. Bra parkeringsplats finns vid fågeltornet.

Fåglar: I april och maj börjar fåglarna anlända till Hålsjöviken. Här häckar gråhakedopping med fem till sex par. En skrattmåskoloni finns och vissa år har också dvärgmås gjort häckningsförsök som tyvärr misslyckats. Skedand och bläsand har konstaterats häcka men inte årligen. I de täta vassarna förekommer säv-och rörsångare. Brun kärrhök, lärkfalk och fiskgjuse ses ofta och häckar i närheten. På den omgivande åkermarken finns storspov, tofsvipa och sånglärka.

Under vår och höst kan också en hel del rastande fåglar ses på lokalen. Bläsand och kricka förekommer i stora antal. Mera fåtaliga är bland annat salskrake och sjöorre. Längs de grunda dybankarna rastar en del vadare, till exempel grönbena, rödbena, gluttsnäppa, brushane, mosnäppa och svartsnäppa. Även andra arter av vadare förekommer. Ett besök en natt i början av juni kan vara mycket givande då lokalen ofta hyser flera arter av nattsångare. Näktergal, gräshoppsångare och kärrsångare är så gott som årliga. Vattenrall hörs ofta spela i vassen och med lite tur kan vaktel höras från åkrarna i närheten.

Häckfåglar: Gråhakedopping, knölsvan, kanadagås, gräsand, skrattmås, drillsnäppa, sävsångare, rörsångare och sävsparv.

Tillfälligt: Prutgås, snatterand, pilgrimsfalk, spovsnäppa, rödspov, dubbelbeckasin, svarttärna, jorduggla, berglärka, vassångare och trastsångare.

Karta: Markörerna visar lämpliga observationsplatser eller lokalens namn. Klicka på respektive markör för information om platsen.  Du kan välja mellan kart- eller satellitbild och förstora eller förminska kartan med + eller - och förflyttas till närliggande intressanta områden med handmarkören.

GPS för Hålsjöviken: 61.827229988180534, 16.762847893405706