Hudiksvallregionens fågelklubb

Fågelklubben för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner

Borka brygga

Artportalen

Fyndlista - 7 dygn
Borka brygga

Artlista - 30 dygn
Borka brygga

Byt fågellokal
Nästa lokal >
< Föregående lokal
eller gå till
Lokallistan

Borka brygga ligger i anslutning till Enångersåns mynning i havet. Kring åmynningen finns några vassbestånd och vid lågt vattenstånd bildas också fina sand- och dybankar. Lokalen är framför allt bra för rastande vadare under våren och sensommaren.

Vägbeskrivning från E 4: Ta av från E 4:an mot Enånger. Kör förbi Konsum i Enångers centrum och efter 500 m ta höger mot Borka. Följ vägen cirka 3 km och parkera på parkerings­platsen vid Borka brygga.

Fåglar: Från bryggorna i båthamnen har man bra utsikt över vadarstränderna och den inre delen av Enångersfjärden. Under våren rastar här en mängd vadare av olika arter, exempelvis grönbena, brushane, gluttsnäppa, svartsnäppa, skogssnäppa, mosnäppa, större och mindre strandpipare. Dvärgbeckasin ses årligen i början av maj månad. Andfåglar, måsfåglar och tättingar kan rasta i stort antal. Bläsand och kricka är vanliga och även skrattmås, gulärla och ängspiplärka kan förekomma i stora flockar. Svalor jagar insekter över vattenytan och fiskgjuse fiskar i området. Havsörn och brun kärrhök ses ofta och häckar sannolikt i närheten. Eftersom området ligger i direkt anslutning till havet har man också stora möjligheter att se en del arter som är knutna till havsmiljön. Dykänder såsom ejder, vigg, storskrake och knipa ses inne i viken. Salskrake förekommer ibland. Både fisk- och silvertärna kan studeras på nära håll när de fiskar strax utanför bryggorna.

Häckfåglar: knölsvan, knipa, storskrake, trana, drillsnäppa, rödbena, skrattmås, fisktärna, ladusvala, hussvala, törnsångare och sävsparv.

Tillfälligt: årta, skedand, myrsnäppa, smalnäbbad simsnäppa, kungsfiskare och svart rödstjärt.

Karta: Markörerna visar lämpliga observationsplatser eller lokalens namn. Klicka på respektive markör för information om platsen.  Du kan välja mellan kart- eller satellitbild och förstora eller förminska kartan med + eller - och förflyttas till andra närliggande områden med handmarkören.

GPS för Borka brygga: 61.549183217617255, 17.05540895456579