Hudiksvallregionens fågelklubb

Fågelklubben för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner

Flyttfåglar som börjar anlända under maj och juni

Klicka på en bild så får du en förstorad bild med fågelns namn och fotograf

Saknas: nattskärra, småfläckig sumphöna, småsnäppa, vaktel