Senaste Nattvakan

Vår medlemstidning heter Nattvakan
Den utkommer normalt med två nummer per år

Nattvakan 2020 Nr 2

Innehåll (28 sidor):

 • Flyttfåglarna anländer allt tidigare på våren även till Dellenbygden (Arnold Larsson)
 • Halsmärkta grågäss (Lars G Lindström)
 • Vittrut (Lars G Lindström)
 • Observationer under våren (Lars G Lindström)
 • Svarthakad buskskvätta (Lars G Lindström)
 • Ovanliga rastare i Lillfjärden
 • Brushane (Lars G Lindström)
 • Program

Nattvakan 2020 Nr 1

Innehåll (28 sidor):

 • Misslyckad svarthakedopping i centrala Näsviken (Lars Erik Lönnberg)
 • Invasion av unga aftonfalkar (Lars G Lindström)
 • Uggletur (Lars G Lindström)
 • Fotografera från gömsle (Stefan Pierrou)
 • Skuggsång (Stefan Holm)
 • Här- och varfågel (Lars G Lindström)
 • Invasion av tallbit (Lars G Lindström)
 • Kornknarr (Kjell Johansson)
 • Stenknäck i Hälsingland
 • Program

Äldre exemplar av Nattvakan finns arkiverade som pdf-filer:

Arkiv för 2010 – 2020
Arkiv för 2000 – 2009
Arkiv för 1990 – 1999
Arkiv för 1987 – 1989