Senaste Nattvakan

Vår medlemstidning heter Nattvakan
Den utkommer normalt med två nummer per år

Nattvakan 2021 Nr 1

Innehåll (28 sidor):

 • Fjällgåsen i Hudiksvall – ruggande och rastande (Lars G Lindström)
 • Prärielöpare – förstagångsfynd för Hälsingland (Lars G Lindström)
 • Sandlöpare och spovsnäppa (Lars G Lindström)
 • Fågelbilder (Christer Astby)
 • Brunsångare och större piplärka (Johan Myhrer)
 • Dvärgbeckasin i Hudiksvall och Nordanstig under 2000-talet (Johan Myhrer)
 • Silltrutar med sändare (Lars G Lindström)
 • Tisdagsexkursionerna (Karin Svensson)
 • Järpe (Lars G Lindström)

Nattvakan 2020 Nr 2

Innehåll (28 sidor):

 • Flyttfåglarna anländer allt tidigare på våren även till Dellenbygden (Arnold Larsson)
 • Halsmärkta grågäss (Lars G Lindström)
 • Vittrut (Lars G Lindström)
 • Observationer under våren (Lars G Lindström)
 • Svarthakad buskskvätta (Lars G Lindström)
 • Ovanliga rastare i Lillfjärden
 • Brushane (Lars G Lindström)
 • Program
 

Äldre exemplar av Nattvakan finns arkiverade som pdf-filer:

Arkiv för 2010 – 2020
Arkiv för 2000 – 2009
Arkiv för 1990 – 1999
Arkiv för 1987 – 1989