Senaste Nattvakan

Vår medlemstidning heter Nattvakan
Den utkommer normalt med två nummer per år

Redaktör: Lars G Lindström

Nattvakan nr2 2022

(Bild)

Innehåll

 • Hornuggla och tornfalk (Anna-Lena Fransson, Simon Fransson)
 • Åter till Suorsapakka (Lars G Lindström)
 • Hudiksvalls väg mot 300 arter (Robin Mattebo)
 • Artrace första januari 2022 (Yvonne Johansson)
 • Stjärtmes (Lars G Lindström)
 • Intressanta observationer
 • Läsarnas bilder
 • Program

Nattvakan nr 1 2022

Innehåll

 • Tajgablåstjärtar och nordsångare (Lars G Lindström)
 • Tornseglare (Lars G Lindström)
 • Korsnäbbar (Lars G Lindström)
 • Stenöorn (Christer Astby, Lars G Lindström)
 • Intressanta observationer
 • Kungsfågel (Christer Astby, Lars G Lindström)
 • Blandade bilder från medlemmar
 • Program
 • Rubinnäktergal (Lars G Lindström)

Nattvakan nr 2 2021

Innehåll (28 sidor):

 • Fågelholkar (Kjell Johansson)
 • Rörhöna i Fansmyrens lakvattendamm (Lars G Lindström)
 • Gulhämpling på Hölick (Lars G Lindström)
 • Citronärla i lakvattendammen (Lars G Lindström)
 • Silltrutar med sändare, vårflyttning (Lars G Lindström)
 • Årta och pilgrimsfalk vid Lillfjärden (Christer Astby)
 • Ängshök vid Jättendalssjön (Lars G Lindström)
 • Vårfåglar-nybörjare (Yvonne Johansson)
 • Intressanta observationer
 • Invasion av busksångare (Lars G Lindström)
 • Program

Äldre exemplar av Nattvakan finns arkiverade som pdf-filer:

Arkiv för 2010 – 2020
Arkiv för 2000 – 2009
Arkiv för 1990 – 1999
Arkiv för 1987 – 1989