Hudiksvallregionens fågelklubb

Fågelklubben för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner

Nattvakan 2021 och senare

Vår medlemstidning heter Nattvakan
Den utkommer normalt med två nummer per år

Redaktör: Lars G Lindström

Nattvakan nr2 2023

Innehåll

 • Södra Spanien, Gibraltar och Mallorca (Lars G Lindström)
 • Cievrracohkka (Lars G Lindström)
 • Uggleinvasion (Malte Gallon, Christer Astby, Göran Ulin)
 • Smalnäbbad simsnäppa (Lars G Lindström)

 

Nattvakan nr1 2023

Innehåll

 • Intressanta observationer (Lars G Lindström)
 • Äntligen på Gran (Yvonne Johansson)
 • Fiskgjuse (Lars G Lindström)
 • Bilder från läsarna
 • De vanligaste häckfåglarna i Hälsingland (Lars G Lindström)
 • Fjällgås 2022 (Lars G Lindström)
 • Nordanstigs lista artar sig snabbt (Robin Mattebo)
 • Program

Nattvakan nr2 2022

Innehåll

 • Hornuggla och tornfalk (Anna-Lena Fransson, Simon Fransson)
 • Åter till Suorsapakka (Lars G Lindström)
 • Hudiksvalls väg mot 300 arter (Robin Mattebo)
 • Artrace första januari 2022 (Yvonne Johansson)
 • Stjärtmes (Lars G Lindström)
 • Intressanta observationer
 • Läsarnas bilder
 • Program

Nattvakan nr 1 2022

Innehåll

 • Tajgablåstjärtar och nordsångare (Lars G Lindström)
 • Tornseglare (Lars G Lindström)
 • Korsnäbbar (Lars G Lindström)
 • Stenöorn (Christer Astby, Lars G Lindström)
 • Intressanta observationer
 • Kungsfågel (Christer Astby, Lars G Lindström)
 • Blandade bilder från medlemmar
 • Program
 • Rubinnäktergal (Lars G Lindström)

Nattvakan nr 2 2021

Innehåll (28 sidor):

 • Fågelholkar (Kjell Johansson)
 • Rörhöna i Fansmyrens lakvattendamm (Lars G Lindström)
 • Gulhämpling på Hölick (Lars G Lindström)
 • Citronärla i lakvattendammen (Lars G Lindström)
 • Silltrutar med sändare, vårflyttning (Lars G Lindström)
 • Årta och pilgrimsfalk vid Lillfjärden (Christer Astby)
 • Ängshök vid Jättendalssjön (Lars G Lindström)
 • Vårfåglar-nybörjare (Yvonne Johansson)
 • Intressanta observationer
 • Invasion av busksångare (Lars G Lindström)
 • Program

Äldre exemplar av Nattvakan finns arkiverade som pdf-filer:

Arkiv för 2010 – 2020
Arkiv för 2000 – 2009
Arkiv för 1990 – 1999
Arkiv för 1987 – 1989