Hudiksvallregionens fågelklubb

Fågelklubben för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner

Fansmyrens lakvattendamm

Artportalen

Fyndlista - 7 dygn
Hudiksvalls soptipp

Artlista - 30 dygn
Hudiksvalls soptipp

Byt fågellokal
Nästa lokal >
< Föregående lokal
eller gå till
Lokallistan

Lakvattendammen har ett litet fågeltorn. Parkera bakom Jula. En liten gångstig tar dig ner till fågeltornet.

Fåglar: Skrattmåskoloni, rörhöna, sothöna, sångsvan, mindre strandpipare, bläsand, svarthakedopping, gulärla, brun kärrhök, grönbena

Tillfälligt: Salskrake, dvärgmås, smalnäbbad simsnäppa, skedand

Karta: Markörerna visar lämpliga observationsplatser eller lokalens namn. Klicka på respektive markör för information om platsen.  Du kan välja mellan kart- eller satellitbild och förstora eller förminska kartan med + eller - och förflyttas till närliggande intressanta områden med handmarkören.

GPS för fansmyrens lakvattendamm:  61.71631413483955, 17.04034924332518