Hudiksvallregionens fågelklubb

Fågelklubben för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner

Sträcklokaler längs kusten

Artportalen

Fyndlista - 7 dygn
Korsholmsudden
Hörneudde
Bergön

Artlista - 30 dygn
Korsholmsudden
Hörneudde
Bergön

Byt fågellokal
Nästa lokal >
< Föregående lokal
eller gå till
Lokallistan

Att observera sträckande sjöfåglar kan ge fantastiska upplevelser då tusentals fåglar kan passera under kort tid. Det krävs dock en hel del tålamod och det är förstås inte alla dagar som sträcket är riktigt bra. Vädret är en viktig faktor vid sträckskådning. Oftast är kraftiga vindar från ostsektorn de bästa dagarna eftersom fåglarna då pressas in mot kusten. Hårda sydliga vindar är bra under sommarens vadarsträck, medan nordligare vindar kan vara att föredra senare under höstens sträck av änder. Här presenteras kortfattat tre lokaler som har visat sig bra som så kallade sträcklokaler.

Korsholmsudden: udden ligger öster om Långvind i sydligaste delen av kommunen. Från Långvinds fritidsområde åker man vidare österut och får sedan gå drygt 2,5 km ut till udden. Lokalen är bra både på våren och hösten. På våren imponerar stora flockar av sångsvan, storlom, skrattmås och änder. Under hösten har lokalen visat sig bra för artgrupper som lommar, labbar, måsar och gäss. En hel del småfågel söker sig ut på udden under hösten och gråspett ses regelbundet. På Korsholmsudden har under årens lopp ett stort antal ovanliga arter observerats. Bland annat kan nämnas vitnäbbad och svartnäbbad islom, praktejder, alförrädare, vitnackad svärta, alkekung och lappmes.

Hörneudde: lokalen finns utsatt på den karta som ingår i beskrivningen av Hornslandet. Några hundra meter före Arnöviken svänger man vänster och kör cirka 3 km till en mindre badstrand. Härifrån går man norrut cirka 600m ut på udden. Lokalen är huvudsakligen en höstlokal. Under årens lopp har det visat sig att många av sträckfåglarna som passerar Hornslandet genar vid Hörneudde istället för att flyga runt halvön. Detta gör att stora koncentrationer med sjöfåglar kan ses vid udden. Dagssummor som 10000 bläsänder och 8000 prutgäss finns noterade här. Lokalen är också bra för sträckande labbar, måsar och vadare. Lommar och alkor ses mer sällan.

Bergön: lokalen ligger i nordostligaste delen av kommunen. Från E4 tar man av mot Strömsbruk och efter 6 km till höger mot Bergön. Följ den asfalterade vägen så långt det går, ungefär 10 km. Cirka 150 m innan vägen tar slut vid Bergö fiskeläge går man en liten stig ut mot fyren där man har den bästa observationsplatsen. Härifrån har man under sommaren goda möjligheter att se kustfågelarter som kustlabb, tordmule och tobisgrissla som häckar på öar norr om fyren. Som sträcklokal är Bergön bra för sommarens vadarsträck och för sträckande tärnor, måsar och labbar. Änder, lommar och gäss