Hudiksvallregionens fågelklubb

Fågelklubben för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner

Ängasjön

Artportalen

Fyndlista - 7 dygn
Änga

Artlista - 30 dygn
Änga

Byt fågellokal
Nästa lokal >
< Föregående lokal
eller gå till
Lokallistan

Ängasjön i Enånger blev åkermark efter omfattande utgrävningar på 1800-talet. Men nu ska den återställas till våtmark. En gång i tiden var Ängasjön 50 hektar stor och lodades till nio fots djup. Men området grävdes ut under slutet av 1800-talet och sjöytan har numera blivit åker- och betesmark. Våtmarksområdet blir cirka 30 hektar stort och syftet är att näringsämnen i vatten från i huvudsak jordbruksmark ska renas och även att gynna den biologiska mångfalden.

Som fågellokal är Ängasjön idag bäst under tidig vår eller regnperiod.

Karta: Markörerna visar lämpliga observationsplatser eller lokalens namn. Klicka på respektive markör för information om platsen.  Du kan välja mellan kart- eller satellitbild och förstora eller förminska kartan med + eller - och förflyttas till andra intressanta områden med handmarkören.

GPS för Ängasjön: 61.5612658070114, 16.989212032640353