Hudiksvallregionens fågelklubb

Fågelklubben för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner

Kalvhaga

Artportalen

Fyndlista - 7 dygn
Kalvhaga

Artlista - 30 dygn
Kalvhaga

Byt fågellokal
Nästa lokal >
< Föregående lokal
eller gå till
Lokallistan

Kalvhagatjärn var en gång, som namnet antyder, en tjärn som var omgiven av jordbruksmark. Sänkning av vattenytan och intensiv dikning i närområdet ledde till att tjärnen praktiskt taget torrlades och försvann. Kraftig gödning av den omgivande marken hjälpte till att öka växtligheten i och nära tjärnen. Den torkade ut och grodde igen. År 2009 påbörjades arbetet med att återställa Kalvhagatjärn. Väster om Kalvhagatjärn finns lövskogsområden med sångare och på omgivande jordbruksmark trivs vadare och tranor.

Fåglar: Skrattmås, grågås, kricka, bläsand

Tillfälligt: Svarttärna, smådopping, rödspov, snatterand, blå kärrhök, dvärgmås, busksångare, vattenrall, skedand

Karta: Markörerna visar lämpliga observationsplatser eller lokalens namn. Klicka på respektive markör för information om platsen.  Du kan välja mellan kart- eller satellitbild och förstora eller förminska kartan med + eller - och förflyttas till närliggande intressanta områden med handmarkören.

GPS för Kalvhaga:  61.77838991058366, 16.851478814642178