Hudiksvallregionens fågelklubb

Fågelklubben för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner

Fågelklubben

Hudiksvallsregionens fågelklubb (HFK) är lokalklubb till Gävleborgs Läns Ornitologiska Förening (GLOF).
Medlemsskap i HFK är dock oberoende av medlemsskap i GLOF.
HFK:s verksamhetsområde utgörs av Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.
Lokalklubben har till syfte att samla och stimulera intresset för fågelfaunan och skyddet av fågelmiljön i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.
Dessutom skall föreningen verka för att sprida kunskap i fågelfrågor genom kursverksamhet och exkursioner.
Föreningen skall vara ett forum där medlemmarna inspirerar och informerar varandra.
En viktig uppgift för föreningen är att vara drivande i vissa frågor med anknytning till fågelskydd.
Klubben ger också ut en medlemstidning, Nattvakan, som utkommer med två nummer årligen.
Årsavgiften för medlemsskap är för närvarande 150 kr som insättes på plusgiro 88 94 30-5.

Styrelse:
Ordförande Inger Kjellander 070-3385256
Vice ordförande Simon Fransson 070-6618011
Sekreterare Karin Svensson 070-5134866
Kassör Lars-Göran Lindström 070-6291524
Ledamot Bo Fagerström 070-6410532

Styrelsesuppleant Jonas Lind
Styrelsesuppleant Stefan Pierrou

Vill du veta mer om Gävleborgs Ornitologiska Förening (GLOF) – klicka här