Hudiksvallregionens fågelklubb

Fågelklubben för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner

Lillfjärden

Artportalen

Fyndlista - 7 dygn
Lillfjärden

Artlista - 30 dygn
Lillfjärden

Byt fågellokal
Nästa lokal >
< Föregående lokal
eller gå till
Lokallistan

Mitt inne i Hudiksvalls centrum ligger den lilla sjön Lillfjärden. Runt hela sjön går en fin promenadstig, cirka 2 2010km lång, från vilken man överallt har bra utsikt över vattenytan. Många Hudiksvallsbor brukar besöka Lillfjärden och mata sjöns fåglar med överblivet bröd. Vintertid hålls en vak öppen i sjöns sydvästra del, där de övervintrande fåglarna också utfodras. Lillfjärden är en lättskådad lokal som kan besökas året om.

Fåglar: Lillfjärden är framför allt en bra lokal för rastande gäss. I september och oktober kan tusentals gäss ses i sjön och på de närliggande gräsytorna. Grågås och kanadagås är talrikast men även vitkindad gås, sädgås, bläsgås och spetsbergsgås förekommer. Mest känd är dock Lillfjärden som rastlokal för den svenska populationen av fjällgås. Lillfjärden är kanske den säkraste lokalen i hela landet för den som vill se fjällgås. Fjällgässen rastar här både vår och höst, och som mest har cirka 70 individer observerats. De senaste åren har också några fjällgäss genomfört sin ruggning vid Lillfjärden, vilket innebär att man kan se fjällgås även under sommaren. På förvintern när isen lägger sig brukar stora mänger trutar, måsar och gräsänder samlas. Det kan alltid löna sig att ”spana igenom” de stora flockarna efter någon avvikande art.

Häckfåglar: grågås, gräsand, strandskata, skrattmås, fiskmås, rörsångare. I de omgivande parkerna häckar bland annat svartvit flugsnappare, stare och ärtsångare.

Tillfälligt: stripgås, årta, bergand, vittrut, berguv, taigasångare och steglits.

Karta: Markörerna visar lämpliga observationsplatser eller lokalens namn. Klicka på respektive markör för information om platsen.  Du kan välja mellan kart- eller satellitbild och förstora eller förminska kartan med + eller - och förflyttas till närliggande intressanta områden med handmarkören.

GPS för samlingsplats inför exkursioner: 61.73031661543161, 17.105301618139492