Hudiksvallregionens fågelklubb

Fågelklubben för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner

Storön och Näset

Artportalen

Fyndlista - 7 dygn
Näset
Storön

Artlista - 30 dygn
Näset
Storön

Byt fågellokal
Nästa lokal >
< Föregående lokal
eller gå till
Lokallistan

Mitt i de näringsrika sjöarna Långsjön och Storsjön söder om Sörforsa löper Näset ut och norr därom ligger Storön. De näringsrika sjöarna är fiskrika och många fiskätande fågel­arter söker sig till området.

Vägbeskrivning från E4: Vid avfart Hudiksvall S ta riksväg 84 mot Ljusdal. Efter 4,8 km sväng mot Sörforsa. Kör genom samhället, fortsätt mot Näcksjö. Efter 6,5 km sväng vänster mot Näset/Mickje. Efter 1,8km sväng vänster mot Lillänget och efter ytterligare 75 m vänster igen. Denna lilla väg leder ut till Storön. Begränsade P-möjligheter, men strax innan vassområdet finns plats för några bilar. Därifrån fortsätter man till fots ut till Storön.

Fåglar: Fiskgjuse häckar i omgivningarna och ses dagligen sommartid. Även skäggdopping häckar i området och sannolikt också gråhäger och gråhakedopping. I de omfattande vassområdena häckar brun kärrhök och sjunger många säv- och rörsångare liksom då och då vattenrall och småfläckig sumphöna. Lärkfalk ses ofta jaga över vassområdena sommartid. Även rördrom och trastsångare har hörts i vassarna. I strandzonen trivs rosenfink liksom olika arter av nattsångare som näktergal, gräshoppsångare, kärrsångare och flodsångare. Framför allt på Storön, men även på delar av Näset, finns fina lövskogsbestånd med häckande stjärtmes, skogsduva, mindre hackspett, gråspett och gröngöling. Kattuggla hörs ofta under vårvintern och häckar sannolikt. Andra arter som man kan träffa på i lövskogarna är grönsångare, stenknäck och härmsångare. På åkermarkerna rastar under våren ljungpipare och storspov häckar.
Området kan besökas året om men bäst utbyte får man på våren och försommaren, då med trummande hackspettar under vårvintern, gott om rastande sjöfågel när isen släpper sitt grepp och nattsångarlyssningar under försommaren. Tillfälligt har brun glada och fjällpipare setts.

Karta: Markörerna visar lämpliga observationsplatser eller lokalens namn. Klicka på respektive markör för information om platsen.  Du kan välja mellan kart- eller satellitbild och förstora eller förminska kartan med + eller - och förflyttas till närliggande intressanta områden med handmarkören.

GPS för Näset: 61.682791318808036, 16.95582389482297