Hudiksvallregionens fågelklubb

Fågelklubben för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner

Fläcka, Norbergs- och Siviksfjärden

Artportalen

Fyndlista - 7 dygn
Fläcka
Norbergsfjärden
Siviksfjärden

Artlista - 30 dygn
Fläcka
Norbergsfjärden
Siviksfjärden

Byt fågellokal
Nästa lokal >
< Föregående lokal
eller gå till
Lokallistan

På gränsen mellan Njutångers och Enångers socknar ligger detta område som karaktäriseras av grunda havsfjärdar omgivna av lövskogar. Området innehåller många olika biotoper och ett besök en majdag kan ge uppemot 100 olika fågelarter.

Vägbeskrivning från riksvägen (gamla E4):
Fläcka: drygt 2,5km norr om Enånger finns en väg mot Fläcka. Efter 2,3 km parkera vid vägen. Gå därifrån längs Fläckavikens östra kant in i området.
Norbergsfjärden: fortsätt förbi Fläcka. Efter cirka 1,1 km ta av mot vänster och åk 150 m. Parkera vid vägbommen och gå sista biten, efter vägen, ner mot Norbergsfjärden.
Siviksfjärden: cirka 3 km norr om Enånger finns en avtagsväg mot Sivik. Åk ungefär 1km och parkera efter vägen.

Fåglar: Lövskogarna i området kan besökas året runt. Här finns mycket goda möjligheter att träffa på arter som järpe, fasan, mindre hackspett, gröngöling, stjärtmes och stenknäck. Den bästa lövskogslokalen är det så kallade Tallharet mellan före detta Fläckaviken och Siviksfjärden. Här finns imponerande grova klibbalar och björkar, fina aspdungar och häggsnår vilka lockar mängder av småfåglar. Under den tidiga våren är fågelkonserten här intensiv med nötväcka, trastar, rödhake och trummande hackspettar. Senare i maj är det gott om sångare (bland annat rörsångare, härmsångare, svarthätta, törnsångare och grönsångare), flugsnappare, näktergal, rosenfink med flera.
Eftersom havsfjärdarna är så grunda värms vattnet upp fort och utgör goda lekplatser för fiskar (bland annat gädda och abborre), vilket lockar till sig stora skaror av änder under våren. Norbergsfjärden utgör troligtvis Hälsinglands bästa rastlokal för salskrake och upp emot 20 exemplar har samtidigt setts här. Andra fiskätande fågelarter som förekommer i stora mängder är stor- och småskrake, knipa, vigg och skäggdopping. Havsörn, fiskgjuse och gråhäger ses dagligen i området under sommarhalvåret, men chansen att se havsörn är störst under våren. Även rastande simänder brukar ses; kricka och bläsand dominerar, men ofta finns en och annan skedand, årta eller snatterand i flockarna.
I den av vass igenväxta Fläckaviken häckar trana, brun kärrhök, rör- och sävsångare. Under försommarnätterna kan man ofta höra nattsångare som gräshopp- eller kärrsångare. Även flodsångare, vattenrall och småfläckig sumphöna har hörts från viken.
Från den yttre delen av Norbergsfjärden kan man längre ut i havsbandet se typiska havsfågelarter som svärta, ejder och silltrut. Bland tillfälliga gäster kan nämnas dvärgmås och svarttärna.

Våtnäs: Om man följer vägen förbi Norbergsfjärden österut kommer man ut på Våtnäshalvön som når långt ut i havsbandet. Längst ut på halvön ligger det pittoreska fiskeläget Våtnäs. Vägbommen som finns 3 km innan man når fiskeläget kan på sommaren vara öppen. Från fiskeläget ser man Agön och ute i havsbandet kan många skärgårdsfåglar som tordmule, tobisgrissla, silltrut, roskarl och silvertärna ses. Cirka 1 km öster om vägbommen har man en hänförande utsikt över skärgården från Korgberget.

Karta: Markörerna visar lämpliga observationsplatser eller lokalens namn. Klicka på respektive markör för information om platsen.  Du kan välja mellan kart- eller satellitbild och förstora eller förminska kartan med + eller - och förflyttas till närliggande intressanta områden med handmarkören.

GPS för Fläcka:

GPS för Norbergsfjärden:

GPS för Siviksfjärden: