Hudiksvallregionens fågelklubb

Fågelklubben för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner

Ugglor

Artportalen

Fyndlista - 7 dygn
Hudiksvalls kommun
Nordanstigs kommun

Artlista - 30 dygn
Hudiksvalls kommun
Nordanstigs kommun

Byt fågellokal
Nästa lokal >
< Föregående lokal
eller gå till
Lokallistan

Att ge sig ut en kväll i februari eller mars på ugglelyssning är ofta ett bättre alternativ än en seg kväll hemma framför TV:n. Välj bara rätt kväll, helst ska det vara vindstilla och ingen nederbörd. Flera delar av Hudiksvalls kommun lämpar sig bra för ugglelyssning. Här följer några tips om vilka ugglor som man kan höra och några bra områden att lyssna av.

Arter:

Sex ugglearter ropar regelbundet i Hudiksvalls kommun: sparvuggla, pärluggla, kattuggla, berguv, hornuggla och slaguggla. Ytterligare två arter har hörts sporadiskt under senare decennier, nämligen hökuggla och lappuggla.

Sparvugglan ropar i skymning och gryning.

Lätet hörs inte längre än 1 km. Den exponerar sig gärna, ofta i toppen av en gran och är lätt att locka fram till närmaste trädtopp genom att vissla dess läte. Sparvugglan är knuten till vida barrskogar med hålträd.

Pärlugglan är en utpräglad nattuggla som ropar när det är mörkt, mest under förnatt/midnatt. Den sitter sällan exponerat, men ropar ofta ihärdigt, ibland uppemot 20 strofer i minuten. Lätet hörs åtskilliga kilometer. Tysta pärlugglor kan ofta visslas igång med stor framgång. Arten är, precis som sparvugglan, knuten till vida barrskogar med hålträd. Pärlugglan uppträder lite invasionsartat.

Berguven ropar i huvudsak under skymning och gryning, men kan även ropa nattetid. Den hörs långt, ofta många kilometer. Däremot kan etablerade par vara förvånansvärt tysta. Flera besök kan behövas för att få höra dem ropa. Berguven förekommer i bergig skogsmiljö.

Kattuggla och hornuggla är båda typiska nattugglor. De förekommer ofta i anslutning till odlad mark. Ropande kattugglor hörs i närheten av gårdar och ropande hornugglor från dungar på åkerholmar. Kattugglan är ljudlig och hörs ganska långt. Hornugglan är däremot betydligt svårare att höra. Den har ett oansenligt läte som bara uppfattas några hundra meter. Månljusa nätter brukar man kunna se hornugglor jaga och spelflyga över fält. Under sommaren har man bättre chanser att upptäcka hornugglor, eftersom ungarnas tiggläten hörs vida omkring.

Slagugglans rop hörs under bra förhållanden, lugnt väder, ett par kilometer. Den är nattaktiv och trivs bäst i den norrländska barrskogen. Bra biotop för slagugglan är området norr om Norra Dellen.

Hallboviken

Åk från Hudiksvall mot Högs kyrka. Sväng höger mot Edsta och åk 1,4 km. Sväng höger igen mot Gia och efter cirka 700 m sväng vänster mot Hallboviken. Nu börjar själva ugglelyssningen. Stanna varje kilometer och lyssna efter pärluggla, slaguggla och sparvuggla. Man kan gärna fortsätta vägen fram till Björsbo ytterligare 9 km, med stopp lite då och då. Ruttens längd från Hudiksvall är cirka 25 km.

Blacksås

Åk riksväg 84 mot Näsviken. Ta av mot Ofärne. Efter cirka 2km kan ugglelyssningen starta. Åk förbi Ofärne mot Käxbovallen och Blacksåsvallen. Fortsätt gärna sedan mot Nianforsvägen. Även på denna rutt kan pärluggla, slaguggla och sparvuggla höras. Ruttens längd är knappt tre mil.

Andra områden i Hudiksvalls kommun

Om man vill lyssna efter kattuggla kan ett besök i Lingarö, Fiskeby eller Fränö, Forsa ge bra utdelning. Hornuggla kan, om man har tur, höras i någon av de jordbruksmarker som finns i kommunen.

Tillägg för Nordanstig

...