Hudiksvallregionens fågelklubb

Fågelklubben för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner

Byfjärden

Artportalen

Fyndlista - 7 dygn
Byfjärden
Skälön
Iggesund

Artlista - 30 dygn
Byfjärden
Skälön
Iggesund

Naturreservat
Bodagrottorna
Öppnas i ny flik

Byt fågellokal
Nästa lokal >
< Föregående lokal
eller gå till
Lokallistan

Den norra delen av Byfjärden med vasstäckta stränder har ett rikt fågelliv.
Lämplig observationsplats finns ca 300 m innan Bodagrottorna i Iggesund.

Fåglar: Havsörn, fiskgjuse, gråhäger, storskarv, svarthakedopping, enkelbeckasin, sävsparv, brushane, vigg, storskrake, knipa
Tillfälligt: Årta, fjällgås, ägretthäger, brunand, skedand, dvärgbeckasin

Övriga lokaler i Iggesundsområdet:  Om man fortsätter längs vägen förbi Bodagrottorna kommer man till Skälölandet, ett område med tät lövskog. Den yttersta delen med luftade dammen är ett inhägnat fabriksområde. Söder om Iggesundsfabriken ligger Herrgårdsområdet, även det är ett lövskogsområde. Hela Skärnäsområdet är ett inhägnat fabriksområde.

Fåglar: Näktergal, Mindre hackspett, gröngöling, härmsångare, grönsångare
Tillfälligt: Busksångare, Kungsfiskare

Karta: Markörerna visar lämpliga observationsplatser eller lokalens namn. Klicka på respektive markör för information om platsen.  Du kan välja mellan kart- eller satellitbild och förstora eller förminska kartan med + eller - och förflyttas till andra intressanta områden med handmarkören. 

GPS för Byfjärden: 61.65472534342636, 17.11904525582213

Byfjärden

Skälön och Herrgårdsområdet

Byfjärden2_20160511_1351_01