Hudiksvallregionens fågelklubb

Fågelklubben för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner

Flyttfåglar

När anländer flyttfåglarna ?

Data har hämtats från histogram i Artportalen för hela Hälsingland för åren 2000-2017. Angivna tidsperioder  i nedanstående lista indikerar när en art anländer i större antal. Enstaka exemplar kan observeras tidigare. Vårfåglarnas flyttning påverkas starkt av väderförhållanden, snödjup, isläge mm och kan därför variera mellan åren. De flesta vårfåglarna observeras först i Söderhamnområdet. 

Hela listan visas här 

Kommentarer: I Artportalen är histogrammens upplösning ca 1 vecka - varje månad är uppdelad i fyra lika delar. Den tidsperiod i varje arts histogram som har en snabb ökning av antalet observerade individer har noterats. 

Sammanställningen är därför grov och något optimistisk för vår region. De flesta flyttfåglarna drar sedan vidare norrut men en delmängd stannar och häckar hos oss.

Tre bildserier finns:
Del 1 - Tidiga vårfåglar - början av mars till mitten av april
Del 2 - Tidsperioden från mitten av april till mitten av maj
Del 3 - Sena vårfåglar efter mitten av maj