Startsida

agon

Nästa programpunkt ...

Euro Birdwatch Day

Lördag 3 oktober kl 08:00
Samlingsplats: Lillfjärdens utfodringsplats
Simon Fransson 070-661 80 11
Karin Svensson 070-513 48 66
Fågelskådare runt om i hela Europa uppmanas under denna helg rapportera in så många arter som möjligt. Vi åker till Hornslandet och hoppas kunna bidra med några arter därifrån.

Vår utflykter är öppna både för medlemmar och icke medlemmar

 

Därefter ...

Skogsmatningen vid Håsta
Lördag 5 december kl 09:00
Samling: Räddningstjänsten
Simon Fransson 070-661 80 11
Lars G Lindström 070-629 15 24
Vi går till fågelmatningen i skogen vid Håsta där bland annat tofsmes och nötkråka brukar vara trogna matgäster.

Inställda innemöten under hösten
På grund av rådande coronaepedemi kommer vi inte att ha några innemöten/bildvisning under hösten 2020 men vi hoppas att kunna genomföra dessa i februari-mars (se nästa nummer av Nattvakan).

Nyårsexkursion
Fredag 1 januari 2021 kl 08:00
Samling: Lillfjärdens utfodringsplats
Mats Axbrink, 070-608 99 14
Traditionsenlig nyårsexkursion som har karaktär av ett ”artrace” där det gäller att se så många arter som möjligt under dagen.

Egna utflykter - förslag

Hornslandet - Hölick - Kuggören
Hölick och Kuggören ligger ca 30 km från Hudiksvall. Hornslandet är välkänt för sin speciella och vackra natur. Flera naturreservat finns i området. Stora mängder flyttfåglar passerar årligen. Fina vandringsleder finns. 
Hölick: De bästa fågellokalerna finns i området runt fyren (Hölicksskär), längs sandstränderna, intill den lilla sjön Harens utlopp och ute på och utanför Själhällorna.
Kuggören: Intill vägbanken brukar vadare rasta. Från kapellet kan man spana efter sjöfågel och rovfågel. 

Nedanstående länkar ger mer information. 

Hölick - rapporter för den senaste veckan
Kuggören - rapporter för den senaste veckan
Väder
Information om fågellokalerna/Karta
Hölicks naturreservat

 

Malgrynnan
Malgrynnan är en liten ö vid lågvatten men ligger nästan helt under vatten när vattennivån är mer än ca 20cm över medelvattennivån. Ön ligger ca 200-300 m från observationsplatsen enligt kartan. Malgrynnan och omgivande vattenområden är välbesökta under vår- och höstflyttning. Längre bort (ca 2 km) kan man vid bra väder se Sandrevlarna utanför Lingarö. Malgrynnan ligger ca 5 km öster om Hudiksvalls centrum, nära Malnbadens camping och en lämplig observationsplats finns intill småbåtshamnen längs Skålbovägen.
Rapporter för den senaste veckan
Karta
Havsvattennivå

 

Finflo och Tunasjön
Stanna till vid stugan intill Tunasjön. Här brukar ofta många flyttfåglar rasta. Stora flockar kan finnas av stare, ringduvor, kajor och ibland råka, flockar av bofink och bergfink mfl. Många arter rovfåglar brukar följa efter, tex ormvråk, fjällvråk, kungsörn och havsörn, stenfalk och tornfalk.
Karta
Rapporter för den senaste veckan  för Finflo
Rapporter för den senaste veckan för Tunasjön

 

Fansmyrens lakvattendamm

Lakvattendammen har ett litet fågeltorn. Parkera bakom Jula. En liten gångstig tar dig nerför en rätt brant backe till fågeltornet. Dammen domineras av en skrattmåskoloni men du kan även se rörhöna, sothöna, sångsvan, svarthakedopping, gulärla, brun kärrhök och grönbena. Ibland även stjärtand, salskrake, dvärgmås och skedand. Eftersom lakvattendammen inte är så stor så kommer man rätt nära fåglarna.
Rapporter för den senaste veckan 
Karta

 

 

 

 

 

Har du förslag till utflyktsmål – skicka sms eller ring till Kjell Johansson 070-2397510.

Utflykter och coronavirus

Tisdagsutflykterna börjar den 7 april. Våra utflykter brukar ha 10-25 deltagare så vi ligger klart under myndigheternas förbud idag mot sammankomster med över 50 deltagare. Nya rekommendationer kan ju komma med kort varsel. Om gränsen sätts lägre eller om vi får utbrott av sjukdomen i vårt område så blir utflykterna inställda. Utflyktsledaren kan ställa in en utflykt sent av olika skäl.

För att minska risken för smittspridning så bör vi inte ha samåkning (bara med andra som man ändå umgås med) och hålla avståndet mellan oss. Enligt uppgift är smittspridningen låg utomhus men stanna hemma om du har hosta/snuva/feber.

Utflykten till Gran riskerar att ställas in eftersom det är rätt trånga utrymmen i båten men den resan är i slutet av maj så mer information kommer senare.

Personer med ålder 70+ bör inte delta i utflykterna men inget hindrar att vistas utomhus så varför inte packa ryggsäcken och åka till någon bra plats, ta med kikaren, promenera runt en del och lyssna på fågelsång. Bra för kropp och själ. På hemsidan kommer vi att ge förslag till lämpliga utflyktsmål.

 

Vi välkomnar nya medlemmar !

Läs mer om vår verksamhet

Du blir medlem om årsavgiften (150 kr) sätts in på pg 88 94 30-5

Välkommen till vår hemsida

Om du har synpunkter på text och innehåll eller hittar felaktigheter får du gärna kontakta mig.

Kjell  Johansson  070-2397510

Studiefrämjandet i Hudiksvall 

Alla utflykter arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet i Hudiksvall.

Prärielöpare - Svågans mynning

Den 11 september hittade Mats Axbrink en prärielöpare strax söder om Svågans mynning. En vadare stor som en kärrsnäppa och den har gula ben och en tydlig ljus ring runt ögat. Prärielöparen häckar normalt i norra Nordamerika och nordöstra Sibirien. Långflyttare vintertid till Sydamerika.

Lokalen Svågans mynning ligger nära Friggesund. Vattenståndet i Norra Dellen är nu extremt lågt och stora ytor har frilagts från Svågans mynning och några hundra meter söderut . Sväng av från väg 305 söder om Friggesund först till Svågavägen och därefter kör en smal grusväg till reningsverket intill Svågan. Parkera utanför reningsverkets område. En stig börjar strax söder om den öppna bommen och går till stranden. Ca 200-300 meter. Stövlar en fördel. Det finns en annan stig som följer Svågan men den är mer svårframkomlig.

Senaste veckans rapporter från Svågans mynning
Mer info om fågellokalen

Några bilder på prärielöparen.
Foto: Kjell Johansson

Medlemmar kan skicka in fågelbilder till hemsidan

Bilderna bifogas till ett mail som skickas till adressen:

webmaster

Mailet bör innehålla information om:

 • Fågelnamn
 • Lokal
 • Datum
 • Fotograf

Bilderna skall ha jpg-format och helst max 1600x1600 pixlar

Vadare i Hälsingland

Under fågelklubbens innemöte den 28 Februari 2017 visade Mats Axbrink vad som kännetecknar de vadare som brukar kunna ses i Hälsingland. Här visas bildunderlaget inför mötet. Sammanställningarna har uppdaterats till 2020-08-16. Under mötet visades också ett antal bra bilder som hämtats från Artportalen. Jag kan inte länka in dessa bilder. Använd sökfunktionen i Artportalen - ange art och en lång tidsperiod - längre ned på söksidan kan du välja ålder (=stadium) - välj därefter galleri !

Länk till Artportalens söksida

Från slutet av juni och framåt flyttar de flesta vadarna söderut. Många ungfåglar och vuxna fåglar med sommardräkt kan vara svåra att artbestämma.

Förväxlingsrisker:
Mindre strandpipare juv - Större strandpipare juv
Ljungpipare juv - Kustpipare juv
Rödspov -Myrspov
Storspov - Småspov
Mosnäppa - Småsnäppa
Kärrsnäppa juv - Spovsnäppa juv
Grönbena - Drillsnäppa - Skogssnäppa

Peka på en bild så visas artnamnet och fotografens namn. Klicka på en bild så förstoras den.
 

Publicerad 2020-08-17 KJ

 

 

Sveriges Radios P2-fågeln

Sveriges Radios P2-fågeln är välkänd för många av oss och inspelningarna har hög kvalitet. Nu finns de på webben. Du kan även höra de samtal om varje fågel som tidigare bara hörts i radio.

Nattvakorna för 2019 och äldre

Nattvakan är fågelklubbens medlemstidning. Den utkommer normalt med två nummer per år. Redaktör för Nattvakan är Lars Göran Lindström. 

Från och med julhelgen 2019 kan även du som inte är medlem i fågelklubben läsa 2019 års Nattvakor. De kan läsas genom att klicka på nedanstående förstasidor. Pdf-filerna är rätt stora så det kan ta några sekunder (beroende på kapaciteten hos din internetanslutning) innan de blir inlästa.

De finns även inlagda som pdf-filer i arkivet
I arkivet finns massor av intressant läsning. Den första Nattvakan är från 1987.

Om du vill läsa äldre Nattvakan - klicka på nedanstående länkar.

 

Publicerad 2019-12-21 KJ

Nattvakan nr 1 2020

 

Har skickats ut till alla medlemmar

Innehåll (28 sidor):

 • Misslyckad svarthakedopping i centrala Näsviken (Lars Erik Lönnberg)
 • Invasion av unga aftonfalkar (Lars G Lindström)
 • Uggletur (Lars G Lindström)
 • Fotografera från gömsle (Stefan Pierrou)
 • Skuggsång (Stefan Holm)
 • Här- och varfågel (Lars G Lindström)
 • Invasion av tallbit (Lars G Lindström)
 • Kornknarr (Kjell Johansson)
 • Stenknäck i Hälsingland
 • Program

Du blir medlem om årsavgiften (150 kr) sätts in på pg 88 94 30-5

Publicerad 2020-01-31 KJ

Startsidan har ett arkiv

Hemsidans äldre artiklar flyttas till ett arkiv. Ibland kan något arkiverat återkomma till startsidan tex inför vinterfågelräkning, flyttfåglar  eller nattsångare. Arkivet har en egen flik.  

Gå till Startsida Arkiv

Publicerad 2020-01-12 KJ