Startsida

agon

Program vår - sommar 2022

Tisdagsexkursioner 
Samling vid Lillfjärdens utfodringsplats
12 april kl 17:30
19 april kl 17:30
26 april kl 17:30
3 maj kl 17:30
10 maj kl 17:30
17 maj kl 17:30
Hemsidan kompletteras senare med vilka som leder de olika exkursionerna.

Fågelskådningens dag  
Lördag 7 maj
Vi planerar att ha någon exkursion på fågelskådningens dag men vad är i skrivandes stund inte klart.

Gran 
Ett besök på Gran under andra halvan av maj är aldrig fel. Begränsat antal platser. Se hemsidan under våren för mer information.

Nattsångarexkursion 
Fredag 10 juni
Samling vid Lillfjärdens utfodringsplats kl 21:30
Ansvarig: Mats Axbrink, 070-608 99 14

Vadare Stenö 
Onsdag 10 augusti
Samling vid Lillfjärdens utfodringsplats kl 17:30
Vi åker till Stenö i Söderhamns kommun.
Förhoppningsvis en exkursion där vi kan se flera arter av rastande arktiska vadare.

Årsmöte

Tisdag den 5 april preliminärt kl 18:30 

Efter att ha ställt in årsmötet 2021 planerar vi nu att kunna genomföra ett detta år. Plats är ännu inte bestämt. Skulle det visa sig att smittspridningen  fortfarande är hög så får vi vara ute. Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika och förhoppningsvis bildvisning.

Lokal meddelas senare på denna hemsida

Nattvakan nr1 2022

Har skickats ut till alla medlemmar.

Innehåll

  • Tajgablåstjärtar och nordsångare (Lars G Lindström)
  • Tornseglare (Lars G Lindström)
  • Korsnäbbar (Lars G Lindström)
  • Stenöorn (Christer Astby, Lars G Lindström)
  • Intressanta observationer
  • Kungsfågel (Christer Astby, Lars G Lindström)
  • Blandade bilder från medlemmar
  • Program
  • Rubinnäktergal (Lars G Lindström)

Redaktör: Lars G Lindström

Ett inbetalningskort för medlemsavgiften 150kr för 2022 bifogades Nattvakan. Normalt är det föregående årsmöte som fastställer medlemsavgiften. Årsmötet 2021 årsmöte blev inställt. Styrelsen har beslutat om oförändrad avgift för 2022 och genom att skicka med inbetalningskorten nu så sparar vi ett par tusen kronor jämfört med om vi avvaktat till nästa årsmöte och därefter gör ett separat utskick för årets inbetalningskort.

Om du vill bli medlem och få Nattvakan hemskickad - sätt in årsavgiften (150 kr) på pg 88 94 30-5

Studiecirkel för dig som vill skåda mera 

Vi medlemmar har haft en fantastiskt lärorik och trevlig höst då erfarna duktiga medlemmar frikostigt har delat med sig av sina kunskaper. Nu tar vi julledigt från innesittarkvällarna. Vi fortsätter den 11 januari då Mats Axbrink inleder vårterminen. Varmt välkomna tillbaka då.  

Intresset har varit stort och kursen är fulltecknad så det finns dessvärre ingen möjlighet att anmäla sig längre. Men vem vet? Kanske några andra medlemmar vill ta stafettpinnen inför nästa läsår.  

Hör gärna av dig om du undrar över någonting, till Inger Kjellander (0703 385256) mo.inger@telia.com  eller Yvonne Johansson (0707 226011) yvonnepatarp@hotmail.com  

Egna utflykter - förslag

Hornslandet - Hölick - Kuggören
Hölick och Kuggören ligger ca 30 km från Hudiksvall. Hornslandet är välkänt för sin speciella och vackra natur. Flera naturreservat finns i området. Stora mängder flyttfåglar passerar årligen. Fina vandringsleder finns. 
Hölick: De bästa fågellokalerna finns i området runt fyren (Hölicksskär), längs sandstränderna, intill den lilla sjön Harens utlopp och ute på och utanför Själhällorna.
Kuggören: Intill vägbanken brukar vadare rasta. Från kapellet kan man spana efter sjöfågel och rovfågel. 

Nedanstående länkar ger mer information. 

Hölick - rapporter för den senaste veckan
Kuggören - rapporter för den senaste veckan
Väder
Information om fågellokalerna/Karta
Hölicks naturreservat

 

Malgrynnan
Malgrynnan är en liten ö vid lågvatten men ligger nästan helt under vatten när vattennivån är mer än ca 20cm över medelvattennivån. Ön ligger ca 200-300 m från observationsplatsen enligt kartan. Malgrynnan och omgivande vattenområden är välbesökta under vår- och höstflyttning. Längre bort (ca 2 km) kan man vid bra väder se Sandrevlarna utanför Lingarö. Malgrynnan ligger ca 5 km öster om Hudiksvalls centrum, nära Malnbadens camping och en lämplig observationsplats finns intill småbåtshamnen längs Skålbovägen.
Rapporter för den senaste veckan
Karta
Havsvattennivå

 

Finflo och Tunasjön
Stanna till vid stugan intill Tunasjön. Här brukar ofta många flyttfåglar rasta. Stora flockar kan finnas av stare, ringduvor, kajor och ibland råka, flockar av bofink och bergfink mfl. Många arter rovfåglar brukar följa efter, tex ormvråk, fjällvråk, kungsörn och havsörn, stenfalk och tornfalk.
Karta
Rapporter för den senaste veckan  för Finflo
Rapporter för den senaste veckan för Tunasjön

 

Fansmyrens lakvattendamm

Lakvattendammen har ett litet fågeltorn. Parkera bakom Jula. En liten gångstig tar dig nerför en rätt brant backe till fågeltornet. Dammen domineras av en skrattmåskoloni men du kan även se rörhöna, sothöna, sångsvan, svarthakedopping, gulärla, brun kärrhök och grönbena. Ibland även stjärtand, salskrake, dvärgmås och skedand. Eftersom lakvattendammen inte är så stor så kommer man rätt nära fåglarna.
Rapporter för den senaste veckan 
Karta

 

 

 

 

 

Har du förslag till utflyktsmål – skicka sms eller ring till Kjell Johansson 070-2397510.

Covid-19 och fågelskådning

Här finns rekommendationer från BirdLife Sverige .

Vi välkomnar nya medlemmar !

Läs mer om vår verksamhet

Du blir medlem om årsavgiften (150 kr) sätts in på pg 88 94 30-5

Medlemmar kan skicka in fågelbilder till hemsidan

Bilderna bifogas till ett mail som skickas till adressen:

webmaster

Mailet bör innehålla information om fågelnamn, lokal, datum och fotograf

Vinterfåglar inpå knuten 28 - 31 januari 2022

Alla som har fågelmatningar uppmanas att räkna och rapportera de fåglar som kommer till eller finns i närheten av fågelmatningarna. Räkningen startar fredagen den 28 januari och avslutas måndag den 31 januari. Du skall rapportera det högsta antalet individer av varje art som du har sett samtidigt vid ditt fågelbord vid något tillfälle under tidsperioden. Är du osäker på artbestämningen så kan du jämföra med bilder som finns på vår hemsida eller med de bilder som visas när du skall rapportera dina observationer. Är du fortfarande osäker bör du hoppa över den arten eller kontakta någon i fågelklubben om du tror att arten är ovanlig hos oss.

För mer information se vinterfåglar.se och BirdLife Sverige  

Fåglar vid fågelmatning

Foto: Kjell Johansson

Om du kör på en PC - placera muspekaren på bilden så visas dess namn.
Ytterligare några arter kan komma fram till en fågelmatning men kan saknas i denna bildserie. 

Bilderna visas som helsida i ny flik

 

 

Fågelmatning och fågelsjukdomar

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) anger ett antal åtgärder som kan minska risken för spridning av sjukdomar vid matning av småfåglar. Här är ett utdrag ur rapporten:

Fågelmatare
Använd fågelmatare av material som är lätt att hålla rent och som är konstruerade så att fåglarna inte kan sitta i och förorena maten. Håll fågelmatare och marken under fågelmataren så rena som möjligt för att förhindra att fåglar kommer i kontakt med avföring. Foderspill ska inte bli liggande på marken där det blandas med avföring eftersom fåglar letar mat även där. Lägg gärna granris på marken, eller ha en uppfångningsbehållare täckt med finmaskigt nät under bordet.

Håll fågelmataren ren
Vid behov kan till exempel diskborste och diskmedel användas, eventuellt följt av en desinficering. Använd utrustning som inte kommer i kontakt med livsmedel och tänk på god ventilation och god hygien vid rengöringen så du inte utsätter dig själv för smittrisker.

Gör fågelmataren säker
Se till att fågelmataren inte har vassa spetsar och kanter. Även små sårskador kan bli inkörsportar för bakterier och virus, till exempel poxvirus, även hos i övrigt friska fåglar.

Använd foder av bra kvalitet
Släng allt foder som luktar unket, är vått eller ser mögligt ut. Förhindra även att skadedjur, till exempel gnagare, kommer åt fodret där det lagras.

Agera tidigt
Med bra förebyggande åtgärder minimerar du antalet sjuka eller döda fåglar vid ditt foderbord. Vid misstanke om sjukdomsutbrott bör matningen avbrytas helt under några veckor.

Här är en länk till hela SVA-rapporten

 

 

 

Läs Nattvakorna för 2021 och äldre

Nattvakan är fågelklubbens medlemstidning. Den utkommer normalt med två nummer per år. Redaktör för Nattvakan är Lars Göran Lindström. 

Från och med julhelgen 2021 kan även du som inte är medlem i fågelklubben läsa 2021 års Nattvakor. De kan läsas genom att klicka på nedanstående förstasidor. Pdf-filerna är rätt stora så det kan ta några sekunder (beroende på kapaciteten hos din internetanslutning) innan de blir inlästa.

Öppnas i ny flik 

De finns även inlagda som pdf-filer i arkivet
I arkivet finns massor av intressant läsning. Den första Nattvakan är från 1987.

Om du vill läsa äldre Nattvakan - klicka på nedanstående länkar.

Lavskrika

Text, foto och ljud: Kjell Johansson

Lavskrikan är en utpräglad stannfågel och de flesta finns i nordliga barrskogsområden. En rätt skarp sydgräns går igenom norra Gästrikland, mellersta Dalarna och norra Värmland. Dessutom finns ett 10-40 km brett bälte närmast Norrlandskusten där den är ovanlig. Enligt Artportalen finns ca 600 observationer i Hälsingland under 2000-2021.

I Sverige finns ca 50000 par och arten klassas som livskraftig (LC). Antalet har varit stabilt och med viss ökning de senaste 20 åren. Ett hemområde/revir är 50-150 ha. Om reviret är cirkelformat så blir motsvarande diameter 800-1400 meter. I verkligheten är revirets form anpassat till lavskrikans behov av 1) ett eller flera områden med tät granskog med hänglavar för häckning, skydd och matlagring och 2) skogsgläntor, hyggeskanter och ungskog mm för födosök.

Lavskrikan är stor som en trast. Alla har samma utseende oberoende av ålder och kön. Naturliga fiender är duvhök och sparvhök men nötskrika och kråka kan, om tillfälle ges, ta lavskrikans ägg och ungar. Lavskrikan i sin tur kan ta ägg och ungar av småfåglar. Livslängden är max ca 15 år men medellivslängden är betydligt lägre, ca 5 år. Lavskrikan lägger sina 3-5 ägg i månadsskiftet mars/april. De ruvas under ca 20 dagar och ungarna stannar i boet 20-24 dagar.

Lavskrikan är en kråkfågel och allätare. På menyn finns tex insekter, blåbär, svamp och slaktavfall under älgjakten. Under sensommar och höst hamstrar lavskrikan föda som packas in i lavar eller andra gömställen. Lavskrikan är starkt beroende av detta ”skafferi” under vintern och vårvintern då annan föda är svåråtkomlig. Om vintern blir för varm finns risk för att födan man hamstrat får sämre hållbarhet. Lavar innehåller ett bakteriedödande ämne – det kanske hjälper när ”kylskåpet” krånglar?

Under häckningsperioden är den tystlåten och svårsedd. Jag ser den mest under hösten vid min fågelmatning när den börjar lägga upp det livsviktiga matförrådet inför vintern. Under hösten är lavskrikan sällskaplig och orädd för människor och tigger mat. Lavskrikan är en skicklig flygare. Den glidflyger ofta lågt och ljudlöst och kan lätt manövrera i tät skog.

På engelska heter lavskrikan Siberian Jay och den finns i barrskogsregionen från Skandinavien till nordöstra Sibirien. Fågelns vetenskapliga namn är Perisoreus infaustus, som betyder "Olycksbringande pratmakare". I gamla tider ansågs lavskrikan bringa otur.

Jag har spelat in två av lavskrikans läten:

Den första delen är småprat vid matbordet. Samma läte hörs när lavskrikorna har kontakt med varandra i skogen. Därefter kommer ett väsande ljud när en av lavskrikorna irriterad försöker få de andra lavskrikorna att flytta på sig. Det finns andra typiska ljud som inte finns med på ljudfilen. Om en rovfågel visar sig hörs ett kraftigt skrik och alla gömmer sig under minst en kvart. Ibland hörs också ett varningsläte som liknar ormvråkens flyktläte.

Ljudfil från matningen 31 okt 2021

 

Bilder på lavskrika. Alla bilder är tagna i området norr om Niannoret.

Fågelholkar

Här kan du få tillverkningsunderlag för olika fågelholkar som är lätta att serietillverka. Det finns även beskrivningar för större holkar och speciella holkar för tornseglare och ugglor.

Fågelholkarna tillverkas av standard ytterpanel med måtten 22x120, 22x145, 22x170 eller 22x195 som finns hos byggvaruhusen. Ytterpanel säljs även med 21 mm brädtjocklek.

Om man har tillgång till kap- och geringssåg och skruvdragare så går det snabbt och lätt att tillverka många holkar på kort tid.

Självklart gör man mycket bra holkar av gammalt virke som säkert fåglarna trivs i men de blir individuella och tar längre tid att tillverka. Tillgången till gammalt virke är begränsad.

På denna sida finns arbetsbeskrivningar för ett antal olika fåglar. Klicka på respektive arbetsbeskrivning för visning eller skriv ut den och ta med till din arbetsbänk.

Fågelholk - modell 145

För blåmes och svartmes men även talgoxe, svartvit flugsnappare, pilfink och rödstjärt
Se arbetsbeskrivning

Fågelholk - modell 195

En något större holk för talgoxe, gråsparv, pilfink, rödstjärt, stare och göktyta och kanske även för sparvuggla och pärluggla
Se arbetsbeskrivning

Uggleholkar

Vissa ugglor kan häcka i holkar - tex kattuggla, pärluggla, slaguggla och sparvuggla
Se arbetsbeskrivning

Holkar för tornseglare

Se arbetsbeskrivning

Andra holkar

Lennart Bolund har skrivit en mycket bra bok Fågelholkar & vanliga holkfåglar.
Tyvärr är den slutsåld men den finns att låna hos Hudiksvalls bibliotek.

Naturhistoriska riksmuseet har skisser på holkar för slaguggla, skrak och knipa, svalor och tornseglare, grå flugsnappare, tornfalk.
Här finns en sammanställning av museets förslag.

 

Bilder på tillverkade holkar 

Foto: Kjell Johansson

 Vår hemsida har nu en särskild sida för fågelholkarHar du synpunkter eller frågor kan du kontakta Kjell Johansson 070-2397510

Sveriges Radios P2-fågeln

Sveriges Radios P2-fågeln är välkänd för många av oss och inspelningarna har hög kvalitet. Nu finns de på webben. Du kan även höra de samtal om varje fågel som tidigare bara hörts i radio.

Startsidan har ett arkiv

Hemsidans äldre artiklar flyttas till ett arkiv. Ibland kan något arkiverat återkomma till startsidan tex inför vinterfågelräkning, flyttfåglar  eller nattsångare. Arkivet har en egen flik.  

Gå till Startsida Arkiv

Publicerad 2020-01-12 KJ

Studiefrämjandet i Hudiksvall 

Alla utflykter arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet i Hudiksvall.

Välkommen till vår hemsida

Om du har synpunkter på text och innehåll eller hittar felaktigheter får du gärna kontakta mig.

Kjell  Johansson  070-2397510