Startsida

agon

Årsmötet

Vi brukar normalt ha vårt årsmöte i mitten av mars och kombinera det med en efterföljande bildvisning. Tyvärr är det inte möjligt att ha ett traditionellt årsmöte i år. Styrelsen har beslutat att senarelägga årsmötet till den 8 juni kl 18:30. Vi återkommer under maj med mer  information. 

Tisdagsexkursioner

Vi vill gärna genomföra ett antal tisdagsexkursioner under den tid som flyttfåglarna anländer. 
Datum: 13 april, 20 april, 27 april, 4 maj, 11 maj, 18 maj
Vår ambition är att genomföra dessa på ett så säkert sätt som möjligt. 

Covid-19 och fågelskådning

Här finns rekommendationer från BirdLife Sverige .

Nattvakan nr 1 2021

Innehåll (28 sidor):

  • Fjällgåsen i Hudiksvall - ruggande och rastande (Lars G Lindström)
  • Prärielöpare - förstagångsfynd för Hälsingland (Lars G Lindström)
  • Sandlöpare och spovsnäppa (Lars G Lindström)
  • Fågelbilder (Christer Astby)
  • Brunsångare och större piplärka (Johan Myhrer)
  • Dvärgbeckasin i Hudiksvall och Nordanstig under 2000-talet (Johan Myhrer)
  • Silltrutar med sändare (Lars G Lindström)
  • Tisdagsexkursionerna (Karin Svensson)
  • Järpe (Lars G Lindström)

Du blir medlem och får Nattvakan hemskickad om årsavgiften (150 kr) sätts in på pg 88 94 30-5

Läs Nattvakorna för 2020 och äldre

Nattvakan är fågelklubbens medlemstidning. Den utkommer normalt med två nummer per år. Redaktör för Nattvakan är Lars Göran Lindström. 

Från och med julhelgen 2020 kan även du som inte är medlem i fågelklubben läsa 2020 års Nattvakor. De kan läsas genom att klicka på nedanstående förstasidor. Pdf-filerna är rätt stora så det kan ta några sekunder (beroende på kapaciteten hos din internetanslutning) innan de blir inlästa.

Öppnas i ny flik 

De finns även inlagda som pdf-filer i arkivet
I arkivet finns massor av intressant läsning. Den första Nattvakan är från 1987.

Om du vill läsa äldre Nattvakan - klicka på nedanstående länkar.

Lappuggla

Anders Johansson, Hudiksvall, har observerat en lappuggla tisdag 8 december ca 800 m söder om Djupdalsvallen längs vägen från R84 mot Hansesjön. Anders lyckades ta en bild med mobiltelefonen genom bilrutan.

     

Medlemmar kan skicka in fågelbilder till hemsidan

Bilderna bifogas till ett mail som skickas till adressen:

webmaster

Mailet bör innehålla information om fågelnamn, lokal, datum och fotograf

Resultat av vinterfåglar inpå knuten 29 jan - 1 feb  2021

Nedanstående lista visar placering 0ch antalet rapporterade fåglar som 66 rapportörer i Hudiksvalls kommun sett nära sin fågelmatning. Totalt har ca 3800 fåglar rapporterats vilket är en minskning med ca 2000 jämfört med föregående år. Under 2020 hade vi invasion av sidensvans och gråsiska och det är den största orsaken till årets minskning.

I Nordanstig har  ca 1500 fåglar rapporterats från ca 35 fågelbord.

Här finns mer statistik

1 Talgoxe 683
2 Blåmes 602
3 Domherre 404
4 Pilfink 306
5 Gulsparv 293
6 Grönfink 245
7 Skata 199
8 Kaja 123
9 Gråsiska 120
10 Gråsparv 96
11 Nötväcka 94
12 Nötskrika 84
13 Större hackspett 64
14 Tamduva 58
15 Steglits 52
16 Gräsand 51
17 Kråka 45
18 Koltrast 37
19 Grönsiska 26
20 Gråspett 26
21 Talltita 24
22 Svartmes 22
23 Sparvhök 17
24 Ringduva 16
25 Björktrast 11
26 Trädkrypare 11
27 Sidensvans 10
28 Mindre hackspett 10
29 Bofink 10
30 Bergfink 8
31 Entita 8
32 Stjärtmes 7
33 Korp 6
34 Tofsmes 5
35 Stenknäck 2
36 Järnsparv 2
37 Svarthätta 2
38 Rödvingetrast 2
39 Rödhake 1
40 Snösiska 1
41 Gröngöling 1
42 Nötkråka 1

Fåglar vid fågelmatning

Foto: Kjell Johansson

Om du kör på en PC - placera muspekaren på bilden så visas dess namn.
Ytterligare några arter kan komma fram till en fågelmatning men kan saknas i denna bildserie. 

Bilderna visas som helsida i ny flik

 

Fågelmatning och fågelsjukdomar

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) anger ett antal åtgärder som kan minska risken för spridning av sjukdomar vid matning av småfåglar. Här är ett utdrag ur rapporten:

Fågelmatare
Använd fågelmatare av material som är lätt att hålla rent och som är konstruerade så att fåglarna inte kan sitta i och förorena maten. Håll fågelmatare och marken under fågelmataren så rena som möjligt för att förhindra att fåglar kommer i kontakt med avföring. Foderspill ska inte bli liggande på marken där det blandas med avföring eftersom fåglar letar mat även där. Lägg gärna granris på marken, eller ha en uppfångningsbehållare täckt med finmaskigt nät under bordet.

Håll fågelmataren ren
Vid behov kan till exempel diskborste och diskmedel användas, eventuellt följt av en desinficering. Använd utrustning som inte kommer i kontakt med livsmedel och tänk på god ventilation och god hygien vid rengöringen så du inte utsätter dig själv för smittrisker.

Gör fågelmataren säker
Se till att fågelmataren inte har vassa spetsar och kanter. Även små sårskador kan bli inkörsportar för bakterier och virus, till exempel poxvirus, även hos i övrigt friska fåglar.

Använd foder av bra kvalitet
Släng allt foder som luktar unket, är vått eller ser mögligt ut. Förhindra även att skadedjur, till exempel gnagare, kommer åt fodret där det lagras.

Agera tidigt
Med bra förebyggande åtgärder minimerar du antalet sjuka eller döda fåglar vid ditt foderbord. Vid misstanke om sjukdomsutbrott bör matningen avbrytas helt under några veckor.

Här är en länk till hela SVA-rapporten

Egna utflykter - förslag

Skogsmatningen - Håsta
Parkera på stora parkeringen vid kommunens Tekniska kontor/Räddningstjänsten Håstaängsvägen - se röd ring på kartan. Promenera till matningen väster om kraftledningen - ca 250 meter fågelvägen från parkeringen - se röd prick på kartan. Du kan även följa en stig som börjar vid Hästhagsvägen 5 i Håsta.
Karta

Hornslandet - Hölick - Kuggören
Hölick och Kuggören ligger ca 30 km från Hudiksvall. Hornslandet är välkänt för sin speciella och vackra natur. Flera naturreservat finns i området. Stora mängder flyttfåglar passerar årligen. Fina vandringsleder finns. 
Hölick: De bästa fågellokalerna finns i området runt fyren (Hölicksskär), längs sandstränderna, intill den lilla sjön Harens utlopp och ute på och utanför Själhällorna.
Kuggören: Intill vägbanken brukar vadare rasta. Från kapellet kan man spana efter sjöfågel och rovfågel. 

Nedanstående länkar ger mer information. 

Hölick - rapporter för den senaste veckan
Kuggören - rapporter för den senaste veckan
Väder
Information om fågellokalerna/Karta
Hölicks naturreservat

 

Malgrynnan
Malgrynnan är en liten ö vid lågvatten men ligger nästan helt under vatten när vattennivån är mer än ca 20cm över medelvattennivån. Ön ligger ca 200-300 m från observationsplatsen enligt kartan. Malgrynnan och omgivande vattenområden är välbesökta under vår- och höstflyttning. Längre bort (ca 2 km) kan man vid bra väder se Sandrevlarna utanför Lingarö. Malgrynnan ligger ca 5 km öster om Hudiksvalls centrum, nära Malnbadens camping och en lämplig observationsplats finns intill småbåtshamnen längs Skålbovägen.
Rapporter för den senaste veckan
Karta
Havsvattennivå

 

Finflo och Tunasjön
Stanna till vid stugan intill Tunasjön. Här brukar ofta många flyttfåglar rasta. Stora flockar kan finnas av stare, ringduvor, kajor och ibland råka, flockar av bofink och bergfink mfl. Många arter rovfåglar brukar följa efter, tex ormvråk, fjällvråk, kungsörn och havsörn, stenfalk och tornfalk.
Karta
Rapporter för den senaste veckan  för Finflo
Rapporter för den senaste veckan för Tunasjön

 

Fansmyrens lakvattendamm

Lakvattendammen har ett litet fågeltorn. Parkera bakom Jula. En liten gångstig tar dig nerför en rätt brant backe till fågeltornet. Dammen domineras av en skrattmåskoloni men du kan även se rörhöna, sothöna, sångsvan, svarthakedopping, gulärla, brun kärrhök och grönbena. Ibland även stjärtand, salskrake, dvärgmås och skedand. Eftersom lakvattendammen inte är så stor så kommer man rätt nära fåglarna.
Rapporter för den senaste veckan 
Karta

 

 

 

 

 

Har du förslag till utflyktsmål – skicka sms eller ring till Kjell Johansson 070-2397510.

Fågelholkar

Hösten är den bästa tiden för tillverkning och uppsättning av fågelholkar.

Här kan du få tillverkningsunderlag för olika fågelholkar som är lätta att serietillverka. Det finns även beskrivningar för större holkar och speciella holkar för tornseglare och ugglor.

Fågelholkarna tillverkas av standard ytterpanel med måtten 22x120, 22x145, 22x170 eller 22x195 som finns hos byggvaruhusen. Ytterpanel säljs även med 21 mm brädtjocklek.

Om man har tillgång till kap- och geringssåg och skruvdragare så går det snabbt och lätt att tillverka många holkar på kort tid.

Självklart gör man mycket bra holkar av gammalt virke som säkert fåglarna trivs i men de blir individuella och tar längre tid att tillverka. Tillgången till gammalt virke är begränsad.

På denna sida finns arbetsbeskrivningar för ett antal olika fåglar. Klicka på respektive arbetsbeskrivning för visning eller skriv ut den och ta med till din arbetsbänk.

Fågelholk - modell 145

För blåmes och svartmes men även talgoxe, svartvit flugsnappare, pilfink och rödstjärt
Se arbetsbeskrivning

Fågelholk - modell 195

En något större holk för talgoxe, gråsparv, pilfink, rödstjärt, stare och göktyta och kanske även för sparvuggla och pärluggla
Se arbetsbeskrivning

Uggleholkar

Vissa ugglor kan häcka i holkar - tex kattuggla, pärluggla, slaguggla och sparvuggla
Se arbetsbeskrivning

Holkar för tornseglare

Se arbetsbeskrivning

Andra holkar

Lennart Bolund har skrivit en mycket bra bok Fågelholkar & vanliga holkfåglar.
Tyvärr är den slutsåld men den finns att låna hos Hudiksvalls bibliotek.

Naturhistoriska riksmuseet har skisser på holkar för slaguggla, skrak och knipa, svalor och tornseglare, grå flugsnappare, tornfalk.
Här finns en sammanställning av museets förslag.

 

Bilder på tillverkade holkar 

Foto: Kjell Johansson

 Vår hemsida har nu en särskild sida för fågelholkarHar du synpunkter eller frågor kan du kontakta Kjell Johansson 070-2397510

Sveriges Radios P2-fågeln

Sveriges Radios P2-fågeln är välkänd för många av oss och inspelningarna har hög kvalitet. Nu finns de på webben. Du kan även höra de samtal om varje fågel som tidigare bara hörts i radio.

Vi välkomnar nya medlemmar !

Läs mer om vår verksamhet

Du blir medlem om årsavgiften (150 kr) sätts in på pg 88 94 30-5

Startsidan har ett arkiv

Hemsidans äldre artiklar flyttas till ett arkiv. Ibland kan något arkiverat återkomma till startsidan tex inför vinterfågelräkning, flyttfåglar  eller nattsångare. Arkivet har en egen flik.  

Gå till Startsida Arkiv

Publicerad 2020-01-12 KJ

Välkommen till vår hemsida

Om du har synpunkter på text och innehåll eller hittar felaktigheter får du gärna kontakta mig.

Kjell  Johansson  070-2397510

Studiefrämjandet i Hudiksvall 

Alla utflykter arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet i Hudiksvall.