Startsida

agon

Nästa programpunkt

Tisdagsexkursion 

21 maj kl 17:30 Mats Åberg 070-3386687

Samlingsplats: Lillfjärden

 

Problem med Google maps:
Hemsidan har stora problem med Google maps sannolikt beroende på att Google har ändrat villkoren och tar  numera betalt av stora användare. Även små användare måste registrera ett kontokort vilket jag inte gjort. Ser inga tekniska problem utan Google har begränsat tillgången även för små registrerade användare som inte har anmält ett betalkort. Undersöker tills vidare om vi kan använda Lantmäteriets system med liknande upplägg. Problemet drabbar främst avsnittet om fågellokaler.

 

 

Därefter ...

Nattsångarexkursion

Fredag 7 juni kl 21:30
Samlingsplats: Lillfjärden
Mats Axbrink 070-6089914

Tisdagsexkursion – vadare

6 aug kl 17:30
Samlingsplats: Lillfjärden
Karin Svensson 070-5134866
Lars G Lindström 070-6291524

 

Här finns 2019 års program för visning eller utskrift

Studiefrämjandet i Hudiksvall 

Alla utflykter arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet i Hudiksvall.

Ugglor - Sveriges Radios P2-fågeln

Sveriges Radios P2-fågeln är välkänd för många av oss och inspelningarna har hög kvalitet.

Klicka på respektive namn och lyssna !
 
Sveriges radio har också ett 6 minuter långt avsnitt som beskriver Sveriges vanligaste ugglor.
 
 

Större turturduva i Hudiksvall

Foto: Tomas Westman 

Tomas har en sällsynt gäst i sin fågelmatning. En större turturduva kommer regelbundet på besök. Större turturduva häckar normalt i centrala Sibiriens taiga (rasen orientalis) 0ch i sydvästra Sibiriens skogsstäpp samt Centralasiens bergskogar (rasen meena). Sällsynt gäst i norra Europa. Fler bilder finns hos Artportalen.  

Publicerad 2019-04-03 KJ

Flyttfåglar

Här är länkar till bildserier som visar när flyttfåglar kommer till oss.

Data har hämtats ur histogrammen för arter i Artportalen för Hälsingland för åren 2000-2018. I tidsperioden under resp bild framgår när en art anländer (efter borttagning av fåtaliga övervintrare) till dess antalet observationer inte längre ökar (vilket indikerar när de flesta fåglarna har anlänt). Beräkningsmetoden ger stor spridning eftersom år med gynnsam väderlek blandas med ogynsamma förhållanden. Histogrammens upplösning, som är en vecka , bidrar till den stora spridningen.

Bilderna har hämtats från vårt bildarkiv.

Tidiga flyttfåglar
16 april - 15 maj
Sena flyttfåglar

Publicerad 2019-04-06 KJ

Ängasjön

Foto: Kjell Johansson 

Nu i början av april finnas ett stort antal sångsvanar, kanadagäss, grågäss, änder samt tranor och 10 st bläsgäss.
Förhoppningsvis kommer snart även fler arter änder och vadare. 
Vägen på Sätrasidan är smal och trafikeras ibland av breda traktorfordon. En möjlig parkeringsplats finns nära bäckravinen på östra sidan av vägen - se nedanstående karta.

Ibland visas inte hemsidans egna markörer på Google Maps kartan. De brukar (ej alltid) visas om man trycker på Hämta sidan igen uppe till vänster intill hemsidans adress.

Publicerad 2019-04-03 KJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information om våtmarksprojektet hämtad från Hudiksvalls kommuns hemsida:

Anläggning av våtmark i Enånger
Publicerad den 29 juni 2017
 
Hudiksvalls kommun arbetar med en våtmarksanläggning i den utdikade sjön Ängasjön i Enånger Syftet är att fånga upp näringsämnen från i huvudsak jordbrukmark i området och att gynna biologisk mångfald samtidigt som landskapsbilden och rekreationsmöjligheterna förbättras.

- Våtmarken kommer att minska transporten av övergödande ämnen vidare till Enångersån och Enångersfjärden betydligt. Restaureringen av den forna sjön genom dämning, grävning, röjning och fräsning har också mycket stor potential att gynna vårlekande fisk och ett myllrande och artrikt fågelliv, säger Gustav Eriksson, miljö- och vatteningenjör.

Projektet görs av kommunen i samarbete med markägarna och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund och finansieras bland annat med hjälp av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Arbetet planeras att vara klart vintern 2017/2018.

Ny funktion hos Artportalen för rapportering via mobiltelefon

Artportalen har annonserat ett nytt sätt att rapportera fåglar där man på ett smidigt sätt kan rapportera direkt i fält med hjälp av en artlista anpassad efter området du befinner dig i. 

Funktionen kallas för checklista och är byggd för att användas med en smartphone. 

När du använder checklistan börjar du med att välja en artgrupp och en närliggande fyndplats/allmän fågellokal, som GPS:en i telefonen hjälper dig att hitta. Checklistan genererar därefter en artlista som bygger på vilka fynd som rapporterats under aktuell vecka de senaste tio åren inom en radie på 30 km

Här finns mer information från Artportalen/ArtDatabanken/SLU

Så här använder du checklistan

Kom igång med checklistan

Publicerad 2019-03-04 KJ

Ny systematisk ordning för fåglar

Under det senaste innemötet informerade Mats Axbrink om stora förändringar för fåglarnas systematiska ordning.

Här finns mer information

Publicerad 2019-02-07 KJ

Nattvakan nr 1 2019

Har skickats ut till alla medlemmar

Innehåll (28 sidor):

 • En septemberdag vid Stenöorn (Lars G Lindström)
 • Hur går det för Sveriges fåglar ? (Lars G Lindström)
 • Äntligen! (Kenneth Karelius, Lars G Lindström)
 • Extrema flyttningar (Lars G Lindström)
 • Fågeldikter (Staffan Holm)
 • Fåglar i Mongoliet maj-juni 2018 (Bo Fagerström)
 • Program januari - september 2019
 • Rostsparv (Lars G Lindström)
 • Större turturduva och turturduva (Lars G Lindström)

Du blir medlem om årsavgiften (150 kr) sätts in på pg 88 94 30-5

Publicerad 2019-01-26 KJ

Flygande lavskrikor

Foto: Kjell Johansson

Publicerad 2018-12-15 KJ

Fågelholkar

Hösten är en bra tid för tillverkning och uppsättning av fågelholkar.

Här kan du få tillverkningsunderlag för olika fågelholkar som är lätta att serietillverka. Det finns även beskrivningar för större holkar och speciella holkar för tornseglare och ugglor.

Fågelholkarna tillverkas av standard ytterpanel med måtten 22x120, 22x145, 22x170 eller 22x195 som finns hos byggvaruhusen. Ytterpanel säljs även med 21 mm brädtjocklek.

Om man har tillgång till kap- och geringssåg och skruvdragare så går det snabbt och lätt att tillverka många holkar på kort tid.

Självklart gör man mycket bra holkar av gammalt virke som säkert fåglarna trivs i men de blir individuella och tar längre tid att tillverka. Tillgången till gammalt virke är begränsad.

På denna sida finns arbetsbeskrivningar för ett antal olika fåglar. Klicka på respektive arbetsbeskrivning för visning eller skriv ut den och ta med till din arbetsbänk.

Fågelholk - modell 145

För blåmes och svartmes men även talgoxe, svartvit flugsnappare, pilfink och rödstjärt
Se arbetsbeskrivning

Fågelholk - modell 195

En något större holk för talgoxe, gråsparv, pilfink, rödstjärt, stare och göktyta och kanske även för sparvuggla och pärluggla
Se arbetsbeskrivning

Uggleholkar

Vissa ugglor kan häcka i holkar - tex kattuggla, pärluggla, slaguggla och sparvuggla
Se arbetsbeskrivning

Holkar för tornseglare

Se arbetsbeskrivning

Andra holkar

Lennart Bolund har skrivit en mycket bra bok Fågelholkar & vanliga holkfåglar.
Tyvärr är den slutsåld men den finns att låna hos Hudiksvalls bibliotek.

Naturhistoriska riksmuseet har skisser på holkar för slaguggla, skrak och knipa, svalor och tornseglare, grå flugsnappare, tornfalk.
Här finns en sammanställning av museets förslag.

 

Bilder på tillverkade holkar 

Foto: Kjell Johansson

 

Vår hemsida har nu en särskild sida för fågelholkar

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta Kjell Johansson 070-2397510

Publicerad 2018-09-28 KJ

Fågellokaler i Nordanstig

Utgående från information i Artportalen om publika fågellokaler i Nordanstigs kommun har  jag sammanställt en lista med data om:

 • Var ligger lokalen ?
 • Hur många arter har rapporterats hos respektive fågellokal under 2000-2016 ? 

Kustlokalerna Ornskarpen, Rönnskär, Mellanfjärden, Gran, Hårte, Sörfjärden och Norrfjärden har fått egna sidor. Tannetjärnen norr om Bergsjö har även fått en egen sida.

Övriga fågellokaler finns inordnade i sidor för närmaste tätort. 

För test av sökfunktioner har jag lagt in några olika nattsångare, dalripa m.fl.

Det återstår en del arbete med att lägga in länkar till respektive fågellokalsidor och att uppdatera kartor med markörer och kanske ta bort mindre intressanta fågellokaler. Tacksam för synpunkter.

Hela listan finns i följande översikt.

Gå till översikten över fågellokaler i Nordanstig

eller direkt till en fågellokal eller område

Strömsbruk
Ornskarpen
Stocka
Rönnskär
Mellanfjärden
Gran
Hårte
Sörfjärden
Norrfjärden
Ilsbo
Harmånger
Jättendal
Bergsjö
Tannetjärnen
Gnarp
Hassela

Publicerad 2017-06-12 KJ

Välkommen till vår hemsida

Om du har synpunkter på text och innehåll eller hittar felaktigheter får du gärna kontakta mig.

Kjell  Johansson  070-2397510

Sveriges Radios P2-fågeln

Sveriges Radios P2-fågeln är välkänd för många av oss och inspelningarna har hög kvalitet. Nu finns de på webben. Du kan även höra de samtal om varje fågel som tidigare bara hörts i radio.

Medlemmar kan skicka in fågelbilder till hemsidan !

Bilderna bifogas till ett mail som skickas till adressen:

webmaster

Mailet bör innehålla information om:

 • Fågelnamn
 • Lokal
 • Datum
 • Fotograf

Bilderna skall ha jpg-format och helst max 1600x1600 pixlar

Vi välkomnar nya medlemmar !

Läs mer om vår verksamhet

Du blir medlem om årsavgiften (150 kr) sätts in på pg 88 94 30-5