Startsida

agon

Nästa programpunkt

Uggleexkursion 

Om det finns ropande ugglor och om vädret tillåter, lägger vi med kort varsel ut en uggleexkursion i början av mars.
Håll utkik på denna hemsida !

Årsmöte

Tisdag 10 mars kl 18:30
Samlingsplats: Annexet vid miljökontoret, Håsta
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Efter årsmötesförhandlingarna visar Bengt Nyren bilder och berättar om en resa till Galapagos

Därefter ...

Tisdagsexkursioner
Samlingsplats: Lillfjärden
7 april kl 17:30     Karin Svensson 070-513 48 66
14 april kl 17:30   Simon Fransson 070-661 80 11
21 april kl 17:30   Lars G Lindström 070-629 15 24
28 april kl 17:30  Kjell Johansson 070-239 75 10
5 maj kl 17:30      Mats Åberg 070-338 66 87
12 maj kl 17:30    Jonas Lind 070-307 32 82
19 maj kl 17:30    Rickard Wiksten 070-374 03 65

Programmet för 2020 till och med september visas här eller en version som är lämplig för utskrift

 

Vi välkomnar nya medlemmar !

Läs mer om vår verksamhet

Du blir medlem om årsavgiften (150 kr) sätts in på pg 88 94 30-5

Studiefrämjandet i Hudiksvall 

Alla utflykter arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet i Hudiksvall.

Sveriges Radios P2-fågeln

Sveriges Radios P2-fågeln är välkänd för många av oss och inspelningarna har hög kvalitet. Nu finns de på webben. Du kan även höra de samtal om varje fågel som tidigare bara hörts i radio.

Medlemmar kan skicka in fågelbilder till hemsidan !

Bilderna bifogas till ett mail som skickas till adressen:

webmaster

Mailet bör innehålla information om:

 • Fågelnamn
 • Lokal
 • Datum
 • Fotograf

Bilderna skall ha jpg-format och helst max 1600x1600 pixlar

Hemsidan har problem med Google Maps

Hemsidan har stora problem med Google maps sannolikt beroende på att Google har ändrat villkoren och tar  numera betalt av stora användare. Ser inga tekniska problem utan Google har begränsat tillgången även för små registrerade användare som inte har anmält ett betalkort. Problemet drabbar främst avsnittet om fågellokaler.

Välkommen till vår hemsida

Om du har synpunkter på text och innehåll eller hittar felaktigheter får du gärna kontakta mig.

Kjell  Johansson  070-2397510

Startsidan har ett arkiv

Hemsidans äldre artiklar flyttas till ett arkiv. Ibland kan något arkiverat återkomma till startsidan tex inför vinterfågelräkning, flyttfåglar  eller nattsångare. Arkivet har en egen flik.  

Gå till Startsida Arkiv

Publicerad 2020-01-12 KJ

Sätt upp fågelholkar !

Nu när det är nästan snöfritt är det lätt att sätta upp fågelholkar !

Sätt i första hand upp på den egna tomten.
På annan mark krävs alltid markägarens tillstånd. Sätt aldrig upp holkar på träd som skall gå till sågverk eller massaindustri.
Fästspikarna kan orsaka stor skada i sågverk.

Vill du tillverka nya holkar så finns ett antal olika arbetsbeskrivningar längre ner på denna hemsida.
Småfåglar som häckar i fågelholkar är tex svartvit flugsnappare, talgoxe, blåmes, svartmes, pilfink, rödstjärt, grå flugsnappare, stare, göktyta mfl. 

Publicerad 2020-02-22 KJ

Resultat av Vinterfåglar inpå knuten 2020 för Hudiksvalls kommun

Resultatet bör ha påverkats av den ovanligt milda vintern och på ovanligt god tillgång till rönnbär. 

Antalet rapporterade individer redovisas från 67 fågelbord

Sidensvans 1400
Grönsiska 645
Talgoxe  586
Blåmes 453
Domherre 416
Gråsiska 407
Pilfink 248
Björktrast 213
Grönfink 179
Skata 169
Kaja 127
Gulsparv 113
Kråka 110
Nötväcka 109
Gråsparv 104
Nötskrika 89
Steglits 87
Större hackspett 63
Tamduva 62
Bofink 50
Koltrast 31
Gräsand 30
Stjärtmes 24
Talltita 23
Svartmes 20
Bergfink 17
Gråspett 17
Ringduva 14
Trädkrypare 11
Tofsmes 9
Gråtrut 7
Mindre hackspett 6
Sparvhök 6
Turkduva 5
Korp 3
Snösiska 3
Entita 3
Rödvingetrast 2
samt en rapport vardera av gärdsmyg, svarthätta, rödhake och stenknäck.

Som vanligt kan en del uppgifter ifrågasättas, tex antalet ringduvor, snösiskor och entitor.

För statistik se vinterfåglar.se 

Publicerad 2020-02-22 KJ

Nattvakan nr 1 2020

 

Har skickats ut till alla medlemmar

Innehåll (28 sidor):

 • Misslyckad svarthakedopping i centrala Näsviken (Lars Erik Lönnberg)
 • Invasion av unga aftonfalkar (Lars G Lindström)
 • Uggletur (Lars G Lindström)
 • Fotografera från gömsle (Stefan Pierrou)
 • Skuggsång (Stefan Holm)
 • Här- och varfågel (Lars G Lindström)
 • Invasion av tallbit (Lars G Lindström)
 • Kornknarr (Kjell Johansson)
 • Stenknäck i Hälsingland
 • Program

Du blir medlem om årsavgiften (150 kr) sätts in på pg 88 94 30-5

Publicerad 2020-01-31 KJ

Sparvuggla

Foto: Kjell Johansson

Sparvugglan dras till ansamlingen av mesar vid fågelmatningen. Brukar ibland sitta i ett träd intill och lyckades en dag slå en talgoxe eller är det kanske en blåmes. Den satt länge helt stilla med huvudet enligt den nedre bilden. När jag kom fram till den på några meters avstånd så vred den på huvudet och tittade ilsket på fotografen. Efter några minuter flög den iväg med bytet.

Publicerad 2020-01-11 KJ

Fåglar vid fågelmatningar

Foto: Kjell Johansson

Om du kör på en PC – placera muspekaren på en bild. Det första talet som visas före snedstrecket anger artens placering vid 2019-års mätning av Vinterfåglar inpå knuten för Hudiksvalls kommun. Det andra talet anger antalet rapporterade individer under samma mätning. 

Några arter saknas i min bildserie: 13/97 Gråsparv, 16/80 Tamduva, 12/115 Gräsand, 24/32 Entita, 25/29 Snösiska

De kan finnas i vårt omfattande bildbibliotek

Snösiskan liknar gråsiskan och entitan liknar talltitan. Både snösiska och entita är mycket sällsynta i Hälsingland.  Tamduva har kanske rapporterats som ringduva.

Bilderna visas som helsida i ny flik

Publicerad 2018-12-15 KJ

Nattvakorna för 2019

Nattvakan är fågelklubbens medlemstidning. Den utkommer normalt med två nummer per år. Redaktör för Nattvakan är Lars Göran Lindström. 

Från och med julhelgen kan även du som inte är medlem i fågelklubben läsa 2019 års Nattvakor. De kan läsas genom att klicka på nedanstående förstasidor. Pdf-filerna är rätt stora så det kan ta några sekunder (beroende på kapaciteten hos din internetanslutning) innan de blir inlästa.

De finns även inlagda som pdf-filer i arkivet
I arkivet finns massor av intressant läsning hos äldre Nattvakor. Den första Nattvakan är från 1987.

 

Publicerad 2019-12-21 KJ

Fågelholkar

Hösten är en bra tid för tillverkning och uppsättning av fågelholkar.

Här kan du få tillverkningsunderlag för olika fågelholkar som är lätta att serietillverka. Det finns även beskrivningar för större holkar och speciella holkar för tornseglare och ugglor.

Fågelholkarna tillverkas av standard ytterpanel med måtten 22x120, 22x145, 22x170 eller 22x195 som finns hos byggvaruhusen. Ytterpanel säljs även med 21 mm brädtjocklek.

Om man har tillgång till kap- och geringssåg och skruvdragare så går det snabbt och lätt att tillverka många holkar på kort tid.

Självklart gör man mycket bra holkar av gammalt virke som säkert fåglarna trivs i men de blir individuella och tar längre tid att tillverka. Tillgången till gammalt virke är begränsad.

På denna sida finns arbetsbeskrivningar för ett antal olika fåglar. Klicka på respektive arbetsbeskrivning för visning eller skriv ut den och ta med till din arbetsbänk.

Fågelholk - modell 145

För blåmes och svartmes men även talgoxe, svartvit flugsnappare, pilfink och rödstjärt
Se arbetsbeskrivning

Fågelholk - modell 195

En något större holk för talgoxe, gråsparv, pilfink, rödstjärt, stare och göktyta och kanske även för sparvuggla och pärluggla
Se arbetsbeskrivning

Uggleholkar

Vissa ugglor kan häcka i holkar - tex kattuggla, pärluggla, slaguggla och sparvuggla
Se arbetsbeskrivning

Holkar för tornseglare

Se arbetsbeskrivning

Andra holkar

Lennart Bolund har skrivit en mycket bra bok Fågelholkar & vanliga holkfåglar.
Tyvärr är den slutsåld men den finns att låna hos Hudiksvalls bibliotek.

Naturhistoriska riksmuseet har skisser på holkar för slaguggla, skrak och knipa, svalor och tornseglare, grå flugsnappare, tornfalk.
Här finns en sammanställning av museets förslag.

 

Bilder på tillverkade holkar 

Foto: Kjell Johansson

 

Vår hemsida har nu en särskild sida för fågelholkar

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta Kjell Johansson 070-2397510

Publicerad 2018-09-28 KJ

Fågellokaler i Nordanstig

Utgående från information i Artportalen om publika fågellokaler i Nordanstigs kommun har  jag sammanställt en lista med data om:

 • Var ligger lokalen ?
 • Hur många arter har rapporterats hos respektive fågellokal under 2000-2016 ? 

Kustlokalerna Ornskarpen, Rönnskär, Mellanfjärden, Gran, Hårte, Sörfjärden och Norrfjärden har fått egna sidor. Tannetjärnen norr om Bergsjö har även fått en egen sida.

Övriga fågellokaler finns inordnade i sidor för närmaste tätort. 

För test av sökfunktioner har jag lagt in några olika nattsångare, dalripa m.fl.

Det återstår en del arbete med att lägga in länkar till respektive fågellokalsidor och att uppdatera kartor med markörer och kanske ta bort mindre intressanta fågellokaler. Tacksam för synpunkter.

Hela listan finns i följande översikt.

Gå till översikten över fågellokaler i Nordanstig

eller direkt till en fågellokal eller område

Strömsbruk
Ornskarpen
Stocka
Rönnskär
Mellanfjärden
Gran
Hårte
Sörfjärden
Norrfjärden
Ilsbo
Harmånger
Jättendal
Bergsjö
Tannetjärnen
Gnarp
Hassela

Publicerad 2017-06-12 KJ