Startsida

agon

Nästa programpunkt

Årsmöte

Tisdag 19 mars kl 18:30        
Samlingsplats CUL, Norra Kyrkogatan 39
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Efter årsmötet visar Bo Fagerström bilder och berättar om en resa till Mongoliet.

Kommentarer till nedanstående karta:
Ibland visas inte hemsidans egna markörer på Google Maps kartan. De brukar visas om man trycker på Hämta sidan igen uppe till vänster intill hemsidans adress.

 

 

Därefter ...

Uggleexkursion ?

Om det blir ett bra uggleår och det finns ropande ugglor, lägger vi under första halvan av mars in en uggleexkursion en kväll när vädret  förväntas vara gynnsamt. Datum bestäms i så fall med ganska kort varsel (ca 7 dagar i förväg) och läggs ut på fågelklubbens hemsida. Alla intresserade uppmanas därför hålla koll på vår hemsida

Här en länk till Artportalens rapporterade ugglor i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner. Avser de senaste 14 dygnen.

 

Innemöte     

Måndag 1 april kl 19:00
Samlingsplats: CUL, Norra Kyrkogatan 39
Vad kan man förväntas se i fält ? Våra vanligaste fåglar, karaktärer, bilder, läten.
Karin Svensson 070-5134866    L-G Lindström 070-6291524

 

Här finns 2019 års program för visning eller utskrift

Studiefrämjandet i Hudiksvall 

Alla utflykter arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet i Hudiksvall.

 

Ugglor - Sveriges Radios P2-fågeln

Sveriges Radios P2-fågeln är välkänd för många av oss och inspelningarna har hög kvalitet.

Klicka på respektive namn och lyssna !
 
Sveriges radio har också ett 6 minuter långt avsnitt som beskriver Sveriges vanligaste ugglor.
 
 

Ny funktion hos Artportalen för rapportering via mobiltelefon

Artportalen har annonserat ett nytt sätt att rapportera fåglar där man på ett smidigt sätt kan rapportera direkt i fält med hjälp av en artlista anpassad efter området du befinner dig i. 

Funktionen kallas för checklista och är byggd för att användas med en smartphone. 

När du använder checklistan börjar du med att välja en artgrupp och en närliggande fyndplats/allmän fågellokal, som GPS:en i telefonen hjälper dig att hitta. Checklistan genererar därefter en artlista som bygger på vilka fynd som rapporterats under aktuell vecka de senaste tio åren inom en radie på 30 km

Här finns mer information från Artportalen/ArtDatabanken/SLU

Så här använder du checklistan

Kom igång med checklistan

Publicerad 2019-03-04 KJ

Ny systematisk ordning för fåglar

Under det senaste innemötet informerade Mats Axbrink om stora förändringar för fåglarnas systematiska ordning.

Här finns mer information

Publicerad 2019-02-07 KJ

Nattvakan nr 1 2019

Har skickats ut till alla medlemmar

Innehåll (28 sidor):

 • En septemberdag vid Stenöorn (Lars G Lindström)
 • Hur går det för Sveriges fåglar ? (Lars G Lindström)
 • Äntligen! (Kenneth Karelius, Lars G Lindström)
 • Extrema flyttningar (Lars G Lindström)
 • Fågeldikter (Staffan Holm)
 • Fåglar i Mongoliet maj-juni 2018 (Bo Fagerström)
 • Program januari - september 2019
 • Rostsparv (Lars G Lindström)
 • Större turturduva och turturduva (Lars G Lindström)

Du blir medlem om årsavgiften (150 kr) sätts in på pg 88 94 30-5

Publicerad 2019-01-26 KJ

Vinterfåglar inpå knuten 25-28 januari 2019

Alla som har fågelmatningar uppmanas att räkna och rapportera de fåglar som kommer till eller finns i närheten av fågelmatningarna. Räkningen startar fredagen den 25 januari och avslutas måndag den 28 januari. Du skall rapportera det högsta antalet individer av varje art som du har sett samtidigt vid något tillfälle under tidsperioden. Är du osäker på artbestämningen så kan du jämföra med bilder som finns på vår hemsida eller med de bilder som visas när du skall rapportera dina observationer. Är du fortfarande osäker bör du hoppa över den arten eller kontakta någon i fågelklubben om du tror att arten är ovanlig hos oss.

Rapportering sker enklast via SOFBirdLife (Sveriges Ornitologiska Förening)  www.vinterfaglar.se

Rapporteringssidorna öppnar den 25 januari men innan dess kan du se statistik för län eller kommuner.

Det är 14:e gången som den här räkningen genomförs och de senaste åren har det rapporterats från mer än 20000 fågelmatningar över hela Sverige. 

Publicerad 2018-12-15 KJ

Fåglar vid fågelmatningar

Foto: Kjell Johansson

Om du kör på en PC – placera muspekaren på en bild. Det första talet som visas före snedstrecket anger artens placering vid 2019-års mätning av Vinterfåglar inpå knuten för Hudiksvalls kommun. Det andra talet anger antalet rapporterade individer under samma mätning. 

Några arter saknas i min bildserie: 13/97 Gråsparv, 16/80 Tamduva, 12/115 Gräsand, 24/32 Entita, 25/29 Snösiska

De kan finnas i vårt omfattande bildbibliotek

Snösiskan liknar gråsiskan och entitan liknar talltitan. Både snösiska och entita är mycket sällsynta i Hälsingland.  Tamduva har kanske rapporterats som ringduva.

Bilderna visas som helsida i ny flik

Publicerad 2018-12-15 KJ

Rostsparv i Skutskär

Foto: Mats Åberg 

Rostsparven har påträffats i Sverige endast tre gånger, på Öland 1967, i Norrbotten 2014 och sedan den 23 december 2018 i ett villaområde i Skutskär. Rostsparven häckar i kustområden i Medelhavets östra del och flyttar vintertid till nordöstra Afrika. Den liknar ortolansparven som finns hos oss. Även lätet liknar ortolansparvens.  

Publicerad 2019-01-05 KJ

Nattvakorna för 2018

Nu kan även du som inte är medlem i fågelklubben läsa dessa innehållsrika Nattvakor. De kan läsas genom att klicka på nedanstående förstasidor. pdf-filerna är rätt stora så det kan ta ett antal sekunder innan de kan läsas.

De finns även inlagda som pdf-filer i arkivet
I arkivet finns massor av intressant läsning i äldre Nattvakor

Publicerad 2018-12-15 KJ

Fågelmatning

Naturhistoriska Riksmuseet har på sin hemsida rekommendationer om hur en bra fågelmatning skall utformas.

Länk till sidan

Man bör också hålla rent under och omkring fågelbordet för att minska risken för spridning av fågelsjukdomar. 

Statens Veterinärmedicinska Anstalt ger råd 

Länk till sidan

Publicerad 2018-12-15 KJ

Flygande lavskrikor

Foto: Kjell Johansson

Publicerad 2018-12-15 KJ

Flygande talgoxar

Foto: Kjell Johansson

Publicerad 2018-12-15 KJ

Fågelholkar

Hösten är en bra tid för tillverkning och uppsättning av fågelholkar.

Här kan du få tillverkningsunderlag för olika fågelholkar som är lätta att serietillverka. Det finns även beskrivningar för större holkar och speciella holkar för tornseglare och ugglor.

Fågelholkarna tillverkas av standard ytterpanel med måtten 22x120, 22x145, 22x170 eller 22x195 som finns hos byggvaruhusen. Ytterpanel säljs även med 21 mm brädtjocklek.

Om man har tillgång till kap- och geringssåg och skruvdragare så går det snabbt och lätt att tillverka många holkar på kort tid.

Självklart gör man mycket bra holkar av gammalt virke som säkert fåglarna trivs i men de blir individuella och tar längre tid att tillverka. Tillgången till gammalt virke är begränsad.

På denna sida finns arbetsbeskrivningar för ett antal olika fåglar. Klicka på respektive arbetsbeskrivning för visning eller skriv ut den och ta med till din arbetsbänk.

Fågelholk - modell 145

För blåmes och svartmes men även talgoxe, svartvit flugsnappare, pilfink och rödstjärt
Se arbetsbeskrivning

Fågelholk - modell 195

En något större holk för talgoxe, gråsparv, pilfink, rödstjärt, stare och göktyta och kanske även för sparvuggla och pärluggla
Se arbetsbeskrivning

Uggleholkar

Vissa ugglor kan häcka i holkar - tex kattuggla, pärluggla, slaguggla och sparvuggla
Se arbetsbeskrivning

Holkar för tornseglare

Se arbetsbeskrivning

Andra holkar

Lennart Bolund har skrivit en mycket bra bok Fågelholkar & vanliga holkfåglar.
Tyvärr är den slutsåld men den finns att låna hos Hudiksvalls bibliotek.

Naturhistoriska riksmuseet har skisser på holkar för slaguggla, skrak och knipa, svalor och tornseglare, grå flugsnappare, tornfalk.
Här finns en sammanställning av museets förslag.

 

Bilder på tillverkade holkar 

Foto: Kjell Johansson

 

Vår hemsida har nu en särskild sida för fågelholkar

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta Kjell Johansson 070-2397510

Publicerad 2018-09-28 KJ

Fågellokaler i Nordanstig

Utgående från information i Artportalen om publika fågellokaler i Nordanstigs kommun har  jag sammanställt en lista med data om:

 • Var ligger lokalen ?
 • Hur många arter har rapporterats hos respektive fågellokal under 2000-2016 ? 

Kustlokalerna Ornskarpen, Rönnskär, Mellanfjärden, Gran, Hårte, Sörfjärden och Norrfjärden har fått egna sidor. Tannetjärnen norr om Bergsjö har även fått en egen sida.

Övriga fågellokaler finns inordnade i sidor för närmaste tätort. 

För test av sökfunktioner har jag lagt in några olika nattsångare, dalripa m.fl.

Det återstår en del arbete med att lägga in länkar till respektive fågellokalsidor och att uppdatera kartor med markörer och kanske ta bort mindre intressanta fågellokaler. Tacksam för synpunkter.

Hela listan finns i följande översikt.

Gå till översikten över fågellokaler i Nordanstig

eller direkt till en fågellokal eller område

Strömsbruk
Ornskarpen
Stocka
Rönnskär
Mellanfjärden
Gran
Hårte
Sörfjärden
Norrfjärden
Ilsbo
Harmånger
Jättendal
Bergsjö
Tannetjärnen
Gnarp
Hassela

Publicerad 2017-06-12 KJ

Välkommen till vår hemsida

Om du har synpunkter på text och innehåll eller hittar felaktigheter får du gärna kontakta mig.

Kjell  Johansson  070-2397510

Sveriges Radios P2-fågeln

Sveriges Radios P2-fågeln är välkänd för många av oss och inspelningarna har hög kvalitet. Nu finns de på webben. Du kan även höra de samtal om varje fågel som tidigare bara hörts i radio.

Ugglor

Under höstmånaderna kan du höra kattuggla, sparvuggla och pärluggla

Länkar till Sveriges Radio P2-fågeln

Kattuggla
Pärluggla
Slaguggla
Sparvuggla
Hökuggla
Hornuggla
Jorduggla
Lappuggla
Berguv

Publicerat 2018-02-12 KJ

Medlemmar kan skicka in fågelbilder till hemsidan !

Bilderna bifogas till ett mail som skickas till adressen:

webmaster

Mailet bör innehålla information om:

 • Fågelnamn
 • Lokal
 • Datum
 • Fotograf

Bilderna skall ha jpg-format och helst max 1600x1600 pixlar

Vi välkomnar nya medlemmar !

Läs mer om vår verksamhet

Du blir medlem om årsavgiften (150 kr) sätts in på pg 88 94 30-5