Startsida

agon

Nästa programpunkt

Bildvisning

Tisdag 19 nov kl 19:00
Plats: Håstaängs gård, södra annexet

Mats Axbrink visar bilder och berättar om sin fågelresa till Sydafrika

Sväng vänster innan Norrhälsinge räddningstjänst / Tekniska förvaltningen

Därefter ...

Nyårssexkursion
Onsdag 1 januari kl 08:00
Samling vid Lillfjärdens utfodringsplats
Traditionsenlig nyårsexkursion som har karaktären av ett "artrace" där det gäller att se så många arter som möjligt under dagen
Mats Axbrink 070-6089914

 

Här finns 2019 års program för visning eller utskrift  

Medlemmar kan skicka in fågelbilder till hemsidan !

Bilderna bifogas till ett mail som skickas till adressen:

webmaster

Mailet bör innehålla information om:

 • Fågelnamn
 • Lokal
 • Datum
 • Fotograf

Bilderna skall ha jpg-format och helst max 1600x1600 pixlar

Hemsidan har problem med Google Maps

Hemsidan har stora problem med Google maps sannolikt beroende på att Google har ändrat villkoren och tar  numera betalt av stora användare. Ser inga tekniska problem utan Google har begränsat tillgången även för små registrerade användare som inte har anmält ett betalkort. Problemet drabbar främst avsnittet om fågellokaler.

Studiefrämjandet i Hudiksvall 

Alla utflykter arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet i Hudiksvall.

Nattvakan nr 2 2019

Har skickats ut till alla medlemmar

Innehåll (28 sidor):

 • Vitkindad gås - underlig flyttning (Lars G Lindström)
 • Större turturduva - första fyndet i Hälsingland (Lars G Lindström)
 • Vitnackad svärta vid Hölick (Lars G Lindström)
 • Smålomshäckning i Syrbosjön ? (Mats Åberg)
 • En silltruts resa (Lars G Lindström)
 • Nattsångare (Lars G Lindström)
 • Ringmärkning 2018 (Kenneth Karelius, Lars G Lindström)
 • Lappugglor (Kenneth Karelius, Lars G Lindström)
 • Gråhäger (Tina Bodare)
 • Arktiska vadare (Lars G Lindström)

Du blir medlem om årsavgiften (150 kr) sätts in på pg 88 94 30-5

Publicerad 2019-10-02 KJ

Bilder från lördagens utflykt till lavskrikorna

Foto: Yvonne Johansson 

Klicka/peka på respektive bild för stor bild eller mer information

Publicerat 2019-09-23 KJ

 

Stefan Pierrous fågelbilder

Foto: Stefan Pierrou

Samtliga bilder tagna från gömsle förutom svalorna som man kom så nära att de kunde kunde fotas med mobilkamera. Boet var tomt på dagarna men mot kvällen kom de unga fåglarna flygande och satte sig så småningom i boet för övernattning.

Klicka på respektive bild så får du den förstorad

Skogssnäppa   Hedeviken, Härjedalen

 

Skärfläcka   Hamra, Gotland

 

Halsbandsflugsnappare   Fide Prästänge, Gotland

Den första bilden visar en hane, den andra en hona

 

Trana   Hornborgasjön

 

Steglits   Den första bilden visar en adult och den andra bilden en juventil

 

Ladusvala   Skälsjön, Liden

Publicerat 2019-08-25 KJ

 

Misslyckad svarthakehäckning i centrala Näsviken

Foto och text: Lars Erik Lönnberg

Man kan spekulera över orsaken till misslyckandet. Det kan ha varit båttrafik, oväder eller boets konstruktion. Man kan kanske lägga ut konstgjorda flottar för att underlätta. Boet låg nedanför den kortaste järnvägsbron inne i Näsviken. Folk promenerar dagligen där och trampar dressin där då och då. Det hade varit roligt att ha fått sett en eller flera dunungar. Jag såg bara ett ägg i boet.

Enligt min första fågelbok Svenska fåglar av Folke Rösjö, tryckt 1955 kallas svarthakedoppingen även örondoppingen. I början av juni 3-7 spolformiga, först vitgröna, senare brunaktiga ägg. Hane och hona ruvar i 20-25 dagar. Ungarna gå i vattnet efter några dagar blott.

Publicerat 2019-07-08 KJ

 

Stenknäck i Niannoret

Foto: Kjell Johansson

Sedan några år tillbaka har vi under försommaren fått besök av ett par stenknäckar som söker frön under vinterfågelmatningen. De kommer 2-3 gånger per dygn och häckar kanske i området.

 

 

 

 

Publicerat 2019-06-02 KJ

 

Sävsångare och rörsångare

Foto: Mats Åberg

Den första bilden visar sävsångare. Bilden är tagen i Ekeby våtmark, Eskilstuna.

Den andra bilden visar en rörsångare i Borka 

Publicerat 2019-06-01 KJ

 

Björktrast och passerande rovfågel

Foto: Kjell Johansson

En björktrast följde noga något mot himlen. Det bör ha varit en rovfågel som passerade på rätt hög höjd. 

Publicerat 2019-06-01 KJ

 

Ny funktion hos Artportalen för rapportering via mobiltelefon

Artportalen har annonserat ett nytt sätt att rapportera fåglar där man på ett smidigt sätt kan rapportera direkt i fält med hjälp av en artlista anpassad efter området du befinner dig i. 

Funktionen kallas för checklista och är byggd för att användas med en smartphone. 

När du använder checklistan börjar du med att välja en artgrupp och en närliggande fyndplats/allmän fågellokal, som GPS:en i telefonen hjälper dig att hitta. Checklistan genererar därefter en artlista som bygger på vilka fynd som rapporterats under aktuell vecka de senaste tio åren inom en radie på 30 km

Här finns mer information från Artportalen/ArtDatabanken/SLU

Så här använder du checklistan

Kom igång med checklistan

Publicerad 2019-03-04 KJ

Ny systematisk ordning för fåglar

Under det senaste innemötet informerade Mats Axbrink om stora förändringar för fåglarnas systematiska ordning.

Här finns mer information

Publicerad 2019-02-07 KJ

Flygande lavskrikor

Foto: Kjell Johansson

Publicerad 2018-12-15 KJ

Fågelholkar

Hösten är en bra tid för tillverkning och uppsättning av fågelholkar.

Här kan du få tillverkningsunderlag för olika fågelholkar som är lätta att serietillverka. Det finns även beskrivningar för större holkar och speciella holkar för tornseglare och ugglor.

Fågelholkarna tillverkas av standard ytterpanel med måtten 22x120, 22x145, 22x170 eller 22x195 som finns hos byggvaruhusen. Ytterpanel säljs även med 21 mm brädtjocklek.

Om man har tillgång till kap- och geringssåg och skruvdragare så går det snabbt och lätt att tillverka många holkar på kort tid.

Självklart gör man mycket bra holkar av gammalt virke som säkert fåglarna trivs i men de blir individuella och tar längre tid att tillverka. Tillgången till gammalt virke är begränsad.

På denna sida finns arbetsbeskrivningar för ett antal olika fåglar. Klicka på respektive arbetsbeskrivning för visning eller skriv ut den och ta med till din arbetsbänk.

Fågelholk - modell 145

För blåmes och svartmes men även talgoxe, svartvit flugsnappare, pilfink och rödstjärt
Se arbetsbeskrivning

Fågelholk - modell 195

En något större holk för talgoxe, gråsparv, pilfink, rödstjärt, stare och göktyta och kanske även för sparvuggla och pärluggla
Se arbetsbeskrivning

Uggleholkar

Vissa ugglor kan häcka i holkar - tex kattuggla, pärluggla, slaguggla och sparvuggla
Se arbetsbeskrivning

Holkar för tornseglare

Se arbetsbeskrivning

Andra holkar

Lennart Bolund har skrivit en mycket bra bok Fågelholkar & vanliga holkfåglar.
Tyvärr är den slutsåld men den finns att låna hos Hudiksvalls bibliotek.

Naturhistoriska riksmuseet har skisser på holkar för slaguggla, skrak och knipa, svalor och tornseglare, grå flugsnappare, tornfalk.
Här finns en sammanställning av museets förslag.

 

Bilder på tillverkade holkar 

Foto: Kjell Johansson

 

Vår hemsida har nu en särskild sida för fågelholkar

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta Kjell Johansson 070-2397510

Publicerad 2018-09-28 KJ

Fågellokaler i Nordanstig

Utgående från information i Artportalen om publika fågellokaler i Nordanstigs kommun har  jag sammanställt en lista med data om:

 • Var ligger lokalen ?
 • Hur många arter har rapporterats hos respektive fågellokal under 2000-2016 ? 

Kustlokalerna Ornskarpen, Rönnskär, Mellanfjärden, Gran, Hårte, Sörfjärden och Norrfjärden har fått egna sidor. Tannetjärnen norr om Bergsjö har även fått en egen sida.

Övriga fågellokaler finns inordnade i sidor för närmaste tätort. 

För test av sökfunktioner har jag lagt in några olika nattsångare, dalripa m.fl.

Det återstår en del arbete med att lägga in länkar till respektive fågellokalsidor och att uppdatera kartor med markörer och kanske ta bort mindre intressanta fågellokaler. Tacksam för synpunkter.

Hela listan finns i följande översikt.

Gå till översikten över fågellokaler i Nordanstig

eller direkt till en fågellokal eller område

Strömsbruk
Ornskarpen
Stocka
Rönnskär
Mellanfjärden
Gran
Hårte
Sörfjärden
Norrfjärden
Ilsbo
Harmånger
Jättendal
Bergsjö
Tannetjärnen
Gnarp
Hassela

Publicerad 2017-06-12 KJ

Välkommen till vår hemsida

Om du har synpunkter på text och innehåll eller hittar felaktigheter får du gärna kontakta mig.

Kjell  Johansson  070-2397510

Sveriges Radios P2-fågeln

Sveriges Radios P2-fågeln är välkänd för många av oss och inspelningarna har hög kvalitet. Nu finns de på webben. Du kan även höra de samtal om varje fågel som tidigare bara hörts i radio.

Vi välkomnar nya medlemmar !

Läs mer om vår verksamhet

Du blir medlem om årsavgiften (150 kr) sätts in på pg 88 94 30-5