Startsida

agon

Nästa programpunkt ...

Vadare  Stenö
Tisdag 4 aug kl 17:30
Samlingsplats: LillfjärdenVi åker till Stenö i Söderhamns kommun. Förhoppningsvis en exkursion där vi kan se flera arter av rastande arktiska vadare
Karin Svensson 070-513 48 66
Lars G Lindström 070-629 15 24

Programmet för 2020 till och med september visas här eller en version som är lämplig för utskrift

Därefter ...

Lavskrika i Niannoret
Lördag 19 sept kl 09:00
Samlingsplats: Lillfjärden
Karin Svensson 070-513 48 66
Kjell Johansson 070-239 75 10

Nattsångare

Nattsångare är en grupp av fåglar som hörs bäst nattetid.

De arter som brukar kallas nattsångare och som kan höras i Hälsingland är:
Vaktel Rördrom Vattenrall Kornknarr Nattskärra Gräshoppsångare Flodsångare Sävsångare Busksångare Kärrsångare RörsångareNäktergal Småfläckig sumphöna

Vill du lyssna på nattsångarnas läten ? Sveriges Radios P2-fågeln är en utmärkt källa. Klicka på respektive art i ovanstående lista och starta uppspelning.

När du åker ut en sommarkväll så kan du även se hornuggla och jorduggla.

Här redovisas alla rapporterade nattsångare enligt Artportalen under den senaste 30-dagars perioden:
Hudiksvalls kommun
Nordanstigs kommun
Hälsingland

 

Lista över aktuella utflyktsmål för egna utflykter

Fansmyrens lakvattendamm
Lakvattendammen har ett litet fågeltorn. Parkera bakom Jula. En liten gångstig tar dig nerför en rätt brant backe till fågeltornet. Dammen domineras av en skrattmåskoloni men du kan även se rörhöna, sothöna, sångsvan, svarthakedopping, gulärla, brun kärrhök och grönbena. Ibland även stjärtand, salskrake, dvärgmås och skedand. Eftersom lakvattendammen inte är så stor så kommer man rätt nära fåglarna.
Rapporter för den senaste veckan 
Karta

 

Malgrynnan
Malgrynnan är en liten ö vid lågvatten men ligger nästan helt under vatten när vattennivån är mer än ca 20cm över medelvattennivån. Ön ligger ca 200-300 m från observationsplatsen enligt kartan. Malgrynnan och omgivande vattenområden är välbesökta under vår- och höstflyttning. Längre bort (ca 2 km) kan man vid bra väder se Sandrevlarna utanför Lingarö. Malgrynnan ligger ca 5 km öster om Hudiksvalls centrum, nära Malnbadens camping och en lämplig observationsplats finns intill småbåtshamnen längs Skålbovägen.
Rapporter för den senaste veckan
Karta
Havsvattennivå

 

Finflo och Tunasjön
Stanna till vid stugan intill Tunasjön. Här brukar ofta många flyttfåglar rasta. Stora flockar kan finnas av stare, ringduvor, kajor och ibland råka, flockar av bofink och bergfink mfl. Många arter rovfåglar brukar följa efter, tex ormvråk, fjällvråk, kungsörn och havsörn, stenfalk och tornfalk.
Karta
Rapporter för den senaste veckan  för Finflo
Rapporter för den senaste veckan för Tunasjön

Har du förslag till utflyktsmål – skicka sms eller ring till Kjell Johansson 070-2397510.

Vårens utflykter och coronavirus

Tisdagsutflykterna börjar den 7 april. Våra utflykter brukar ha 10-25 deltagare så vi ligger klart under myndigheternas förbud idag mot sammankomster med över 50 deltagare. Nya rekommendationer kan ju komma med kort varsel. Om gränsen sätts lägre eller om vi får utbrott av sjukdomen i vårt område så blir utflykterna inställda. Utflyktsledaren kan ställa in en utflykt sent av olika skäl.

För att minska risken för smittspridning så bör vi inte ha samåkning (bara med andra som man ändå umgås med) och hålla avståndet mellan oss. Enligt uppgift är smittspridningen låg utomhus men stanna hemma om du har hosta/snuva/feber.

Utflykten till Gran riskerar att ställas in eftersom det är rätt trånga utrymmen i båten men den resan är i slutet av maj så mer information kommer senare.

Personer med ålder 70+ bör inte delta i utflykterna men inget hindrar att vistas utomhus så varför inte packa ryggsäcken och åka till någon bra plats, ta med kikaren, promenera runt en del och lyssna på fågelsång. Bra för kropp och själ. På hemsidan kommer vi att löpande lägga ut förslag till lämpliga utflyktsmål (visas längre ner på denna sida).

 

Vi välkomnar nya medlemmar !

Läs mer om vår verksamhet

Du blir medlem om årsavgiften (150 kr) sätts in på pg 88 94 30-5

Studiefrämjandet i Hudiksvall 

Alla utflykter arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet i Hudiksvall.

Sveriges Radios P2-fågeln

Sveriges Radios P2-fågeln är välkänd för många av oss och inspelningarna har hög kvalitet. Nu finns de på webben. Du kan även höra de samtal om varje fågel som tidigare bara hörts i radio.

Medlemmar kan skicka in fågelbilder till hemsidan !

Bilderna bifogas till ett mail som skickas till adressen:

webmaster

Mailet bör innehålla information om:

 • Fågelnamn
 • Lokal
 • Datum
 • Fotograf

Bilderna skall ha jpg-format och helst max 1600x1600 pixlar

Hemsidan har problem med Google Maps

Hemsidan har stora problem med Google maps sannolikt beroende på att Google har ändrat villkoren och tar  numera betalt av stora användare. Ser inga tekniska problem utan Google har begränsat tillgången även för små registrerade användare som inte har anmält ett betalkort. Problemet drabbar främst avsnittet om fågellokaler.

Välkommen till vår hemsida

Om du har synpunkter på text och innehåll eller hittar felaktigheter får du gärna kontakta mig.

Kjell  Johansson  070-2397510

Startsidan har ett arkiv

Hemsidans äldre artiklar flyttas till ett arkiv. Ibland kan något arkiverat återkomma till startsidan tex inför vinterfågelräkning, flyttfåglar  eller nattsångare. Arkivet har en egen flik.  

Gå till Startsida Arkiv

Publicerad 2020-01-12 KJ

Några vanliga sångare

Nedanstående bilder visar Lövsångare Gransångare Grönsångare Härmsångare Trädgårdssångare Törnsångare Ärtsångare och Svarthätta

Kan du koppla ihop artnamn med rätt bild ?

Klicka på respektive bild för mer information och ljud från Sveriges Radio P2-fågeln.

Foto: Kjell Johansson

Publicerad första gången 2018-05-10 KJ

Flyttfåglar - del 3

ca 16 maj - 15 juni

Peka på en bild så får du fågelns namn

Klicka på en bild så får du en förstorad bild och även fotografens namn

 

Bilder på nattskärra och vaktel saknas.

 

Flyttfåglar - del 2

Ca 16 april - 15 maj

Peka på en bild så får du fågelns namn

Klicka på en bild så får du en förstorad bild och även fotografens namn

Bilder på dvärgbeckasin, småfläckig sumphöna och småsnäppa saknas.

Publicerad 2020-04-14 KJ

Flyttfåglar - del 1

Ca 1 mars - 15 april

Peka på en bild så får du fågelns namn

Klicka på en bild så får du en förstorad bild och även fotografens namn

Publicerad 2020-03-22 KJ

Sätt upp fågelholkar !

Nu när det är nästan snöfritt är det lätt att sätta upp fågelholkar !

Sätt i första hand upp på den egna tomten.
På annan mark krävs alltid markägarens tillstånd. Sätt aldrig upp holkar på träd som skall gå till sågverk eller massaindustri.
Fästspikarna kan orsaka stor skada i sågverk.

Vill du tillverka nya holkar så finns ett antal olika arbetsbeskrivningar längre ner på denna hemsida.
Småfåglar som häckar i fågelholkar är tex svartvit flugsnappare, talgoxe, blåmes, svartmes, pilfink, rödstjärt, grå flugsnappare, stare, göktyta mfl. 

Publicerad 2020-02-22 KJ

Nattvakan nr 1 2020

 

Har skickats ut till alla medlemmar

Innehåll (28 sidor):

 • Misslyckad svarthakedopping i centrala Näsviken (Lars Erik Lönnberg)
 • Invasion av unga aftonfalkar (Lars G Lindström)
 • Uggletur (Lars G Lindström)
 • Fotografera från gömsle (Stefan Pierrou)
 • Skuggsång (Stefan Holm)
 • Här- och varfågel (Lars G Lindström)
 • Invasion av tallbit (Lars G Lindström)
 • Kornknarr (Kjell Johansson)
 • Stenknäck i Hälsingland
 • Program

Du blir medlem om årsavgiften (150 kr) sätts in på pg 88 94 30-5

Publicerad 2020-01-31 KJ

Nattvakorna för 2019

Nattvakan är fågelklubbens medlemstidning. Den utkommer normalt med två nummer per år. Redaktör för Nattvakan är Lars Göran Lindström. 

Från och med julhelgen kan även du som inte är medlem i fågelklubben läsa 2019 års Nattvakor. De kan läsas genom att klicka på nedanstående förstasidor. Pdf-filerna är rätt stora så det kan ta några sekunder (beroende på kapaciteten hos din internetanslutning) innan de blir inlästa.

De finns även inlagda som pdf-filer i arkivet
I arkivet finns massor av intressant läsning hos äldre Nattvakor. Den första Nattvakan är från 1987.

 

Publicerad 2019-12-21 KJ

Fågelholkar

Hösten är en bra tid för tillverkning och uppsättning av fågelholkar.

Här kan du få tillverkningsunderlag för olika fågelholkar som är lätta att serietillverka. Det finns även beskrivningar för större holkar och speciella holkar för tornseglare och ugglor.

Fågelholkarna tillverkas av standard ytterpanel med måtten 22x120, 22x145, 22x170 eller 22x195 som finns hos byggvaruhusen. Ytterpanel säljs även med 21 mm brädtjocklek.

Om man har tillgång till kap- och geringssåg och skruvdragare så går det snabbt och lätt att tillverka många holkar på kort tid.

Självklart gör man mycket bra holkar av gammalt virke som säkert fåglarna trivs i men de blir individuella och tar längre tid att tillverka. Tillgången till gammalt virke är begränsad.

På denna sida finns arbetsbeskrivningar för ett antal olika fåglar. Klicka på respektive arbetsbeskrivning för visning eller skriv ut den och ta med till din arbetsbänk.

Fågelholk - modell 145

För blåmes och svartmes men även talgoxe, svartvit flugsnappare, pilfink och rödstjärt
Se arbetsbeskrivning

Fågelholk - modell 195

En något större holk för talgoxe, gråsparv, pilfink, rödstjärt, stare och göktyta och kanske även för sparvuggla och pärluggla
Se arbetsbeskrivning

Uggleholkar

Vissa ugglor kan häcka i holkar - tex kattuggla, pärluggla, slaguggla och sparvuggla
Se arbetsbeskrivning

Holkar för tornseglare

Se arbetsbeskrivning

Andra holkar

Lennart Bolund har skrivit en mycket bra bok Fågelholkar & vanliga holkfåglar.
Tyvärr är den slutsåld men den finns att låna hos Hudiksvalls bibliotek.

Naturhistoriska riksmuseet har skisser på holkar för slaguggla, skrak och knipa, svalor och tornseglare, grå flugsnappare, tornfalk.
Här finns en sammanställning av museets förslag.

 

Bilder på tillverkade holkar 

Foto: Kjell Johansson

 

Vår hemsida har nu en särskild sida för fågelholkar

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta Kjell Johansson 070-2397510

Publicerad 2018-09-28 KJ

Fågellokaler i Nordanstig

Utgående från information i Artportalen om publika fågellokaler i Nordanstigs kommun har  jag sammanställt en lista med data om:

 • Var ligger lokalen ?
 • Hur många arter har rapporterats hos respektive fågellokal under 2000-2016 ? 

Kustlokalerna Ornskarpen, Rönnskär, Mellanfjärden, Gran, Hårte, Sörfjärden och Norrfjärden har fått egna sidor. Tannetjärnen norr om Bergsjö har även fått en egen sida.

Övriga fågellokaler finns inordnade i sidor för närmaste tätort. 

För test av sökfunktioner har jag lagt in några olika nattsångare, dalripa m.fl.

Det återstår en del arbete med att lägga in länkar till respektive fågellokalsidor och att uppdatera kartor med markörer och kanske ta bort mindre intressanta fågellokaler. Tacksam för synpunkter.

Hela listan finns i följande översikt.

Gå till översikten över fågellokaler i Nordanstig

eller direkt till en fågellokal eller område

Strömsbruk
Ornskarpen
Stocka
Rönnskär
Mellanfjärden
Gran
Hårte
Sörfjärden
Norrfjärden
Ilsbo
Harmånger
Jättendal
Bergsjö
Tannetjärnen
Gnarp
Hassela

Publicerad 2017-06-12 KJ