Startsida

agon

Vårens utflykter och coronavirus

Tisdagsutflykterna börjar den 7 april. Våra utflykter brukar ha 10-25 deltagare så vi ligger klart under myndigheternas förbud idag mot sammankomster med över 50 deltagare. Nya rekommendationer kan ju komma med kort varsel. Om gränsen sätts lägre eller om vi får utbrott av sjukdomen i vårt område så blir utflykterna inställda. Utflyktsledaren kan ställa in en utflykt sent av olika skäl.

För att minska risken för smittspridning så bör vi inte ha samåkning (bara med andra som man ändå umgås med) och hålla avståndet mellan oss. Enligt uppgift är smittspridningen låg utomhus men stanna hemma om du har hosta/snuva/feber.

Utflykten till Gran riskerar att ställas in eftersom det är rätt trånga utrymmen i båten men den resan är i slutet av maj så mer information kommer senare.

Personer med ålder 70+ bör inte delta i utflykterna men inget hindrar att vistas utomhus så varför inte packa ryggsäcken och åka till någon bra plats, ta med kikaren, promenera runt en del och lyssna på fågelsång. Bra för kropp och själ. På hemsidan kommer vi att löpande lägga ut förslag till lämpliga utflyktsmål (visas längre ner på denna sida).

 

Nästa programpunkt ...

Tisdagsexkursioner
Samlingsplats: Lillfjärden

Lista över vårens alla tisdagsexkursioner:
7 april kl 17:30     Karin Svensson 070-513 48 66
14 april kl 17:30   Simon Fransson 070-661 80 11
21 april kl 17:30   Lars G Lindström 070-629 15 24
28 april kl 17:30  Kjell Johansson 070-239 75 10
5 maj kl 17:30      Mats Åberg 070-338 66 87
12 maj kl 17:30    Jonas Lind 070-307 32 82
19 maj kl 17:30    Rickard Wiksten 070-374 03 65

Programmet för 2020 till och med september visas här eller en version som är lämplig för utskrift

Lista över aktuella utflyktsmål för egna utflykter

Hamreströmmen
Ett trevligt område i Näsviken. Här finns forsärla och just nu en kungsfiskare. Kungsfiskaren kan vara svår att upptäcka. Oftast finns den i vassområden nära lugnare vatten eller sittande på en gren och dyker med ett plask mot småfisk. Forsärlan liknar gulärlan men anländer till Hälsingland en månad tidigare än gulärlan.

Finflo
Stanna till vid stugan intill Tunasjön. Här brukar ofta många flyttfåglar stanna till. Stora flockar kan finnas av stare, ringduvor, kajor och snart även bofink och bergfink. 3 råkor har setts de senaste dagarna. Många arter rovfåglar brukar följa efter, tex ormvråk, fjällvråk, kungsörn och havsörn, och senare stenfalk och tornfalk. Tunasjön är till stor del isbelagd.

Nylandet
Här finns ett stort antal sångsvanar, tranor, gäss, tofsvipor, ringduvor, mm. Även rovfåglar flyger längs dalen norrut. Det finns en liten parkering längs vägen. Avståndet till fåglarna kan vara 300-500 m så en bra kikare krävs.

Har du förslag till utflyktsmål – skicka sms eller ring till Kjell Johansson 070-2397510.

Sjöar, våtmarker och de inre delarna av havsvikarna är fortfarande del stor del isbelagda. 

Uggleexkursion

Få ugglor har ropat kvälls- eller nattetid i vårt område. Kattuggla och sparvuggla har rapporterats men vi saknar slaguggla, pärluggla och hornuggla. Sannolikheten just nu är låg för att vi gör en gemensam utflykt. 
Här är en länk till Artportalens rapport för de senaste 14 dagarna:
Hudiksvalls kommun
Nordanstigs kommun
Listan omfattar även ugglor som setts dagtid.

Vi välkomnar nya medlemmar !

Läs mer om vår verksamhet

Du blir medlem om årsavgiften (150 kr) sätts in på pg 88 94 30-5

Studiefrämjandet i Hudiksvall 

Alla utflykter arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet i Hudiksvall.

Sveriges Radios P2-fågeln

Sveriges Radios P2-fågeln är välkänd för många av oss och inspelningarna har hög kvalitet. Nu finns de på webben. Du kan även höra de samtal om varje fågel som tidigare bara hörts i radio.

Medlemmar kan skicka in fågelbilder till hemsidan !

Bilderna bifogas till ett mail som skickas till adressen:

webmaster

Mailet bör innehålla information om:

 • Fågelnamn
 • Lokal
 • Datum
 • Fotograf

Bilderna skall ha jpg-format och helst max 1600x1600 pixlar

Hemsidan har problem med Google Maps

Hemsidan har stora problem med Google maps sannolikt beroende på att Google har ändrat villkoren och tar  numera betalt av stora användare. Ser inga tekniska problem utan Google har begränsat tillgången även för små registrerade användare som inte har anmält ett betalkort. Problemet drabbar främst avsnittet om fågellokaler.

Välkommen till vår hemsida

Om du har synpunkter på text och innehåll eller hittar felaktigheter får du gärna kontakta mig.

Kjell  Johansson  070-2397510

Startsidan har ett arkiv

Hemsidans äldre artiklar flyttas till ett arkiv. Ibland kan något arkiverat återkomma till startsidan tex inför vinterfågelräkning, flyttfåglar  eller nattsångare. Arkivet har en egen flik.  

Gå till Startsida Arkiv

Publicerad 2020-01-12 KJ

Flyttfåglar - del 1

Ca 1 mars - 15 april

Peka på en bild så får du fågelns namn

Klicka på en bild så får du en förstorad bild och även fotografens namn

Publicerad 2020-03-22 KJ

Sätt upp fågelholkar !

Nu när det är nästan snöfritt är det lätt att sätta upp fågelholkar !

Sätt i första hand upp på den egna tomten.
På annan mark krävs alltid markägarens tillstånd. Sätt aldrig upp holkar på träd som skall gå till sågverk eller massaindustri.
Fästspikarna kan orsaka stor skada i sågverk.

Vill du tillverka nya holkar så finns ett antal olika arbetsbeskrivningar längre ner på denna hemsida.
Småfåglar som häckar i fågelholkar är tex svartvit flugsnappare, talgoxe, blåmes, svartmes, pilfink, rödstjärt, grå flugsnappare, stare, göktyta mfl. 

Publicerad 2020-02-22 KJ

Nattvakan nr 1 2020

 

Har skickats ut till alla medlemmar

Innehåll (28 sidor):

 • Misslyckad svarthakedopping i centrala Näsviken (Lars Erik Lönnberg)
 • Invasion av unga aftonfalkar (Lars G Lindström)
 • Uggletur (Lars G Lindström)
 • Fotografera från gömsle (Stefan Pierrou)
 • Skuggsång (Stefan Holm)
 • Här- och varfågel (Lars G Lindström)
 • Invasion av tallbit (Lars G Lindström)
 • Kornknarr (Kjell Johansson)
 • Stenknäck i Hälsingland
 • Program

Du blir medlem om årsavgiften (150 kr) sätts in på pg 88 94 30-5

Publicerad 2020-01-31 KJ

Sparvuggla

Foto: Kjell Johansson

Sparvugglan dras till ansamlingen av mesar vid fågelmatningen. Brukar ibland sitta i ett träd intill och lyckades en dag slå en talgoxe eller är det kanske en blåmes. Den satt länge helt stilla med huvudet enligt den nedre bilden. När jag kom fram till den på några meters avstånd så vred den på huvudet och tittade ilsket på fotografen. Efter några minuter flög den iväg med bytet.

Publicerad 2020-01-11 KJ

Fåglar vid fågelmatningar

Foto: Kjell Johansson

Om du kör på en PC – placera muspekaren på en bild. Det första talet som visas före snedstrecket anger artens placering vid 2019-års mätning av Vinterfåglar inpå knuten för Hudiksvalls kommun. Det andra talet anger antalet rapporterade individer under samma mätning. 

Några arter saknas i min bildserie: 13/97 Gråsparv, 16/80 Tamduva, 12/115 Gräsand, 24/32 Entita, 25/29 Snösiska

De kan finnas i vårt omfattande bildbibliotek

Snösiskan liknar gråsiskan och entitan liknar talltitan. Både snösiska och entita är mycket sällsynta i Hälsingland.  Tamduva har kanske rapporterats som ringduva.

Bilderna visas som helsida i ny flik

Publicerad 2018-12-15 KJ

Nattvakorna för 2019

Nattvakan är fågelklubbens medlemstidning. Den utkommer normalt med två nummer per år. Redaktör för Nattvakan är Lars Göran Lindström. 

Från och med julhelgen kan även du som inte är medlem i fågelklubben läsa 2019 års Nattvakor. De kan läsas genom att klicka på nedanstående förstasidor. Pdf-filerna är rätt stora så det kan ta några sekunder (beroende på kapaciteten hos din internetanslutning) innan de blir inlästa.

De finns även inlagda som pdf-filer i arkivet
I arkivet finns massor av intressant läsning hos äldre Nattvakor. Den första Nattvakan är från 1987.

 

Publicerad 2019-12-21 KJ

Fågelholkar

Hösten är en bra tid för tillverkning och uppsättning av fågelholkar.

Här kan du få tillverkningsunderlag för olika fågelholkar som är lätta att serietillverka. Det finns även beskrivningar för större holkar och speciella holkar för tornseglare och ugglor.

Fågelholkarna tillverkas av standard ytterpanel med måtten 22x120, 22x145, 22x170 eller 22x195 som finns hos byggvaruhusen. Ytterpanel säljs även med 21 mm brädtjocklek.

Om man har tillgång till kap- och geringssåg och skruvdragare så går det snabbt och lätt att tillverka många holkar på kort tid.

Självklart gör man mycket bra holkar av gammalt virke som säkert fåglarna trivs i men de blir individuella och tar längre tid att tillverka. Tillgången till gammalt virke är begränsad.

På denna sida finns arbetsbeskrivningar för ett antal olika fåglar. Klicka på respektive arbetsbeskrivning för visning eller skriv ut den och ta med till din arbetsbänk.

Fågelholk - modell 145

För blåmes och svartmes men även talgoxe, svartvit flugsnappare, pilfink och rödstjärt
Se arbetsbeskrivning

Fågelholk - modell 195

En något större holk för talgoxe, gråsparv, pilfink, rödstjärt, stare och göktyta och kanske även för sparvuggla och pärluggla
Se arbetsbeskrivning

Uggleholkar

Vissa ugglor kan häcka i holkar - tex kattuggla, pärluggla, slaguggla och sparvuggla
Se arbetsbeskrivning

Holkar för tornseglare

Se arbetsbeskrivning

Andra holkar

Lennart Bolund har skrivit en mycket bra bok Fågelholkar & vanliga holkfåglar.
Tyvärr är den slutsåld men den finns att låna hos Hudiksvalls bibliotek.

Naturhistoriska riksmuseet har skisser på holkar för slaguggla, skrak och knipa, svalor och tornseglare, grå flugsnappare, tornfalk.
Här finns en sammanställning av museets förslag.

 

Bilder på tillverkade holkar 

Foto: Kjell Johansson

 

Vår hemsida har nu en särskild sida för fågelholkar

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta Kjell Johansson 070-2397510

Publicerad 2018-09-28 KJ

Fågellokaler i Nordanstig

Utgående från information i Artportalen om publika fågellokaler i Nordanstigs kommun har  jag sammanställt en lista med data om:

 • Var ligger lokalen ?
 • Hur många arter har rapporterats hos respektive fågellokal under 2000-2016 ? 

Kustlokalerna Ornskarpen, Rönnskär, Mellanfjärden, Gran, Hårte, Sörfjärden och Norrfjärden har fått egna sidor. Tannetjärnen norr om Bergsjö har även fått en egen sida.

Övriga fågellokaler finns inordnade i sidor för närmaste tätort. 

För test av sökfunktioner har jag lagt in några olika nattsångare, dalripa m.fl.

Det återstår en del arbete med att lägga in länkar till respektive fågellokalsidor och att uppdatera kartor med markörer och kanske ta bort mindre intressanta fågellokaler. Tacksam för synpunkter.

Hela listan finns i följande översikt.

Gå till översikten över fågellokaler i Nordanstig

eller direkt till en fågellokal eller område

Strömsbruk
Ornskarpen
Stocka
Rönnskär
Mellanfjärden
Gran
Hårte
Sörfjärden
Norrfjärden
Ilsbo
Harmånger
Jättendal
Bergsjö
Tannetjärnen
Gnarp
Hassela

Publicerad 2017-06-12 KJ