Hudiksvallregionens fågelklubb

Fågelklubben för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner

Fågelholkar

Bostadsbristen bland fåglar i vår närhet kan vara stor och påverkar vilka fåglar som vi får glädjen att se och höra. Enligt uppgift kan en småfågelfamilj ta ca 15000 insekter under en sommar. Det finns goda skäl att sätta upp flera holkar. Om man bara har en småfågelholk så är det oftast svartvit flugsnappare eller talgoxe som tar den i besittning. Med fler holkar kan man även få blåmes, svartmes, rödstjärt, pilfink, stare och kanske också göktyta som hyresgäster.

Avsikten är att här ge tillverkningsunderlag för olika fågelholkar som är lätta att serietillverka. Det finns även beskrivningar för större holkar och speciella holkar för tornseglare och ugglor.

Fågelholkarna tillverkas av standard ytterpanel med måtten 22×120, 22×145, 22×170 eller 22×195 som finns hos byggvaruhusen. Ytterpanel säljs även med 21 mm brädtjocklek.

Om man har tillgång till kap- och geringssåg och skruvdragare så går det snabbt och lätt att tillverka många holkar på kort tid. 

Självklart gör man mycket bra holkar av gammalt virke som säkert fåglarna trivs i men de blir individuella och tar längre tid att tillverka. Tillgången till gammalt virke är begränsad.

På denna sida finns arbetsbeskrivningar för ett antal olika fåglar. Klicka på respektive arbetsbeskrivning för visning eller skriv ut den och ta med till din arbetsbänk.


Fågelholk – modell 145

För blåmes och svartmes men även talgoxe, svartvit flugsnappare, pilfink och rödstjärt
Se arbetsbeskrivning


Fågelholk – modell 195

En något större holk för talgoxe, gråsparv, pilfink, rödstjärt, stare och göktyta och kanske även för sparvuggla och pärluggla
Se arbetsbeskrivning


Uggleholkar

Vissa ugglor kan häcka i holkar – tex kattuggla, pärluggla, slaguggla och sparvuggla
Se arbetsbeskrivning


Holkar för tornseglare

Se arbetsbeskrivning


Andra holkar

Naturhistoriska riksmuseet har skisser på holkar för slaguggla, skrak och knipa, svalor och tornseglare, grå flugsnappare, tornfalk.
Här finns en sammanställning av museets förslag.


Holkbilder

Referenser

Falkenbergs Ornitologiska Förening har en bra sammanställning med holkmått och uppgifter om fåglarna.
Här är ett utdrag från deras hemsida

Lennart Bolund har skrivit en mycket bra bok Fågelholkar & vanliga holkfåglar.
Tyvärr är den slutsåld men den finns att låna hos Hudiksvalls bibliotek.


Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta Kjell Johansson 070-2397510