Fågelklubben

Hudiksvallsregionens fågelklubb (HFK) är lokalklubb till Gävleborgs Läns Ornitologiska Förening (GLOF).
Medlemsskap i HFK är dock oberoende av medlemsskap i GLOF.
HFK:s verksamhetsområde utgörs av Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.
Lokalklubben har till syfte att samla och stimulera intresset för fågelfaunan och skyddet av fågelmiljön i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.
Dessutom skall föreningen verka för att sprida kunskap i fågelfrågor genom kursverksamhet och exkursioner.
Föreningen skall vara ett forum där medlemmarna inspirerar och informerar varandra.
En viktig uppgift för föreningen är att vara drivande i vissa frågor med anknytning till fågelskydd.
Klubben ger också ut en medlemstidning, Nattvakan, som utkommer med två nummer årligen.
Årsavgiften för medlemsskap är för närvarande 150 kr som insättes på plusgiro 88 94 30-5.

Styrelse:

Ordförande  Inger Kjellander   070-3385256
Vice ordförande  Simon Fransson   070-6618011
Sekreterare  Karin Svensson   070-5134866
Kassör  Lars-Göran Lindström   070-6291524
Ledamot  Bo Fagerström   070-6410532

Styrelsesuppleant Jonas Lind
Styrelsesuppleant Stefan Pierrou

 

Vill du veta mer om Gävleborgs Ornitologiska Förening (GLOF) – klicka här