Hudiksvallregionens fågelklubb

Fågelklubben för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner

Program

2024

Nyårsexkursion
Måndag 1 januari
Samling vid Lillfjärden kl 08.00
Traditionsenligt artrace på nyårsdagen.
Ansvarig: Mats Axbrink

Innemöte – Bildvisning
Tisdag 30 januari kl 19.00 -21:00
Plats: Smådjurskliniken
Bildvisning där medlemmar tar med och visar sina egna bilder. Fika.
Ansvariga: Styrelsen

Årsmöte
Tisdag 12 mars kl 19.00 – 21.00
Plats: Smådjurskliniken

 

2023

Nyårsexkursion
Söndag 1 januari
Samlingsplats: Lillfjärden kl 08:00
Ansvarig: Mats Axbrink
Traditionsenligt artrace på årets första dag.

Innemöte
Tisdag 24 januari kl 19:00 – 21:00
Samlingsplats: Hälsinge smådjursklinik
Information om den årliga fågelräkningen ”Vinterfåglar inpå knuten” samt bildvisning, där medlemmarna tar med egna bilder. Fika.

Årsmöte
Tisdag 14 mars kl 19:00 – 21:00
Samlingsplats: Hälsinge smådjursklinik
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Klubben bjuder på fika. Efter årsmötet visar Inger Kjellander bilder från en resa till Sri Lanka.

Uggleexkursion
Vi siktar på en uggleexkursion någon kväll under vecka 10. Datum ej bestämt, vädret bestämmer vilken dag som passar. De som är intresserade av att delta föranmäler sig till Inger Kjellander.

Tisdagsexkursioner 
Samling vid Lillfjärden kl 17:30
Vi följer vårfåglarnas ankomst och åker till lämpliga lokaler i närområdet.
11 april Karin Svensson
18 april Lars G Lindström
25 april Simon Fransson
2 maj Bo Fagerström
9 maj Yvonne Johansson
16 maj Rickard Wiksten

Stornäset  
Torsdag 18 maj
Samling vid Lillfjärden  kl 06:00
Ansvarig: Inger Kjellander
Heldagsutflykt till Stornäset på Alnön. Vi hoppas få njuta av flera sångare i den fina lövskogen på väg ut mot fågeltornet, samt att få se många arter av vadare. Ta med fika.

Nattsångarexkursion 
Fredag 9 juni
Samling vid Lillfjärden kl 21:30
Ansvarig: Mats Axbrink
Det är tradition att lyssna på nattsångare när naturen är som vackrast i början av juni. Kanske är det detta år en vassångare kommer höras i Hålsjöviken? Annars nöjer vi oss nog om vi får höra någon busksångare.

Vadarexkursion 
Tisdag 8 augusti
Samling vid Lillfjärden kl 17:30
Ansvarig: se hemsidan
I början av augusti är de arktiska vadarna på väg söderut och Stenö är vid lämpligt vattenstånd en suverän lokal för vadare.

Sässmanområdet
Lördag 30 september
Samling vid Lillfjärden kl 07.00
Ansvariga: Karin Svensson, Lars-Göran Lindström
Heldagsutflykt till det fina Sässmanområdet i Ovanåkers kommun.

Exkursion till Hornslandet
Lördag 21 oktober
Samling vid Lillfjärden kl 09.00
Hornslandet kan på hösten bjuda på många spännande observationer
Ansvarig: Simon Fransson.

Innemöte – Fjällgåsprojektet
Tisdag 7 november kl 19:00-21.00
Plats: Smådjurskliniken
Bo Fagerström och Lars-Göran Lindström berättar om Fjällgåsprojektet och visar bilder. Fika.
Ansvariga: Styrelsen

 

2022

Nyårsexkursion
Lördag 1 januari 2022 kl 08:00
Samling vid Lillfjärdens utfodringsplats
Mats Axbrink, 070-608 99 14
Traditionsenligt artrace på årets första dag.

Årsmöte
Tisdag den 5 april kl 18:30
Plats: Hälsinge Smådjursklinik, Ullsättersvägen 8. Gå in via personalingången.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.Därefter visar Inger Kjellander bilder efter att nyligen kommit hem från en resa till Amazonas och Galapagos !
Lars Göran Lindström kompletterar med fågelbilder från vårt närområde. 

Tisdagsexkursioner 
Samling vid Lillfjärdens utfodringsplats kl 17:30
12 april   Bo Fagerström   070-6410532
19 april   Karin Svensson   070-5134866
26 april   Lars Göran Lindström   070-6291524
3 maj      Rickard Wiksten  070-3740365
10 maj    Simon Fransson   070-6618011
17 maj 

Fågelskådningens dag  
Lördag 7 maj
Vi planerar att ha någon exkursion på fågelskådningens dag men vad är i skrivandes stund inte klart.

Gran 
Ett besök på Gran under andra halvan av maj är aldrig fel. Begränsat antal platser. Se hemsidan under våren för mer information.

Nattsångarexkursion 
Fredag 10 juni
Samling vid Lillfjärdens utfodringsplats kl 21:30
Ansvarig: Mats Axbrink, 070-608 99 14

Vadare Stenö 
Onsdag 10 augusti. Samling vid Lillfjärdens utfodringsplats kl 17:30
Vi åker till Stenö i Söderhamns kommun. Förhoppningsvis en exkursion där vi kan se flera arter av rastande arktiska vadare.

Höstexkursion till Hornslandet
Lördag 8 oktober
Samling vid Lillfjärden kl 08.00
Simon Fransson 070-6618011
Vi besöker Hornslandet och får förhoppningsvis se några av de arter som flyttar sent

Innemöte
Tisdag 15 november 19:00 – 21:00
Plats: Hälsinge smådjursklinik
Fotokväll, ta med dig dina egna fågelbilder och visa. Vi har en liten intern ”fototävling” där du väljer ut dina fem bästa bilder, sedan röstar vi fram kvällens vinnare.

Nyårsexkursion 2023
Söndag 1 januari 2023
Samlingsplats: Lillfjärden kl 08:00
Traditionsenligt artrace på årets första dag.
Mats Axbrink 070-6089914

 

2021

Nyårsexkursion
Fredag 1 januari 2021 kl 08:00
Samling: Lillfjärdens utfodringsplats
Mats Axbrink, 070-608 99 14
Traditionsenlig nyårsexkursion som har karaktär av ett ”artrace” där det gäller att se så många arter som möjligt under dagen.

Tisdagsexkursioner våren 2021

Samlingsplats: Lillfjärden
13 april kl 17:30 Johan Södercrantz
20 april kl 17:30 Bosse Fagerström
27 april kl 17:30 Robin Mattebo
4 maj kl 17:30 Fredrik Narfström
11 maj kl 17:30 Rickard Wiksten 070-374 03 65
18 maj kl 17:30 Karin Svensson 070-513 48 66

Nattsångare 2021

Samlingsplats: Lillfjärden
Mats Axbrink
Datum och tidpunkt meddelas senare

Lavskrika i Niannoret 2021

Lördag den 18 september
Samling och gemensam avfärd från Lillfjärden kl 09:00
Det har blivit tradition att fågelklubben under september åker till Niannoret och besöker ett känt revir med lavskrika. Här får vi tillfälle att njuta av de vackra och orädda fåglarna på nära håll
Kjell Johansson 070-239 75 10
Karin Svensson 070-513 48 66

Höstexkursion 2021

Lördag den 9 oktober
Samling vid Lillfjärden kl 08:00
Vi åker till lämpligt ställe och skådar, mycket spännande fåglar kan finnas på hösten
Simon Fransson 070-661 80 11
Lars G Lindström 070-629 15 24

Håll avstånd – minst 2 meter !
Begränsa samåkning i bil
Dela inte kikare

 

2020

Nyårssexkursion
Onsdag 1 januari kl 08:00
Samling vid Lillfjärdens utfodringsplats
Traditionsenlig nyårsexkursion som har karaktären av ett ”artrace” där det gäller att se så många arter som möjligt under dagen
Mats Axbrink 070-6089914

Innemöte – Bildvisning
Tisdag 4 februari kl 19:00
Samlingsplats: Annexet vid miljökontoret Håsta
Medlemmarna tar med och visar sina egna bilder. Fika.

Uggleexkursion
Om det finns ropande ugglor och om vädret tillåter, lägger vi med kort varsel ut en uggleexkursion i början av mars. Håll utkik på hemsidan !

Årsmöte
Tisdag 10 mars kl 18:30
Samlingsplats: Annexet vid miljökontoret Håsta
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Efter årsmötesförhandlingarna visar Bengt Nyren bilder och berättar om en resa till Galapagos.
HFK bjuder på fika.

Tisdagsexkursioner
Samlingsplats: Lillfjärden
7 april kl 17:30     Karin Svensson 070-513 48 66
14 april kl 17:30   Simon Fransson 070-661 80 11
21 april kl 17:30   Lars G Lindström 070-629 15 24
28 april kl 17:30  Kjell Johansson 070-239 75 10
5 maj kl 17:30      Mats Åberg 070-338 66 87
12 maj kl 17:30    Jonas Lind 070-307 32 82
19 maj kl 17:30    Rickard Wiksten 070-374 03 65

Gran  – Inställd
Lördag 30 maj kl 06:00
Samlingsplats: Sörfjärdens hamn
Vi besöker en av våra främsta fågellokaler, ön Gran.
Avfärd med båt från Sörfjärden, Gnarp kl 06.00, återresa någon gång under eftermiddagen.
Begränsat antal platser.
Först till kvarn, bindande anmälning till Karin 070-513 48 66.
Kostnad cirka 200-300 kr.
Medtag rikligt med matsäck.

Nattsångarexkursion
Fredag 12 juni kl 21:30
Samlingsplats: Lillfjärden
Mats Axbrink 070-608 99 14

Vadare  Stenö
Tisdag 4 aug kl 17:30
Samlingsplats: LillfjärdenVi åker till Stenö i Söderhamns kommun. Förhoppningsvis en exkursion där vi kan se flera arter av rastande arktiska vadare
Karin Svensson 070-513 48 66
Lars G Lindström 070-629 15 24

Lavskrika i Niannoret
Lördag 19 sept kl 09:00
Samlingsplats: Lillfjärden
Karin Svensson 070-513 48 66
Kjell Johansson 070-239 75 10

Euro Birdwatch Day
Lördag 3 oktober kl 08:00
Samlingsplats: Lillfjärdens utfodringsplats
Simon Fransson 070-661 80 11
Karin Svensson 070-513 48 66
Fågelskådare runt om i hela Europa uppmanas under denna helg rapportera in så många arter som möjligt. Vi åker till Hornslandet och hoppas kunna bidra med några arter därifrån.

Skogsmatningen vid Håsta  – Inställd
Lördag 5 december kl 09:00
Samling: Räddningstjänsten
Simon Fransson 070-661 80 11
Lars G Lindström 070-629 15 24
Vi går till fågelmatningen i skogen vid Håsta där bland annat tofsmes och nötkråka brukar vara trogna matgäster.

Inställda innemöten under hösten
På grund av rådande coronaepedemi kommer vi inte att ha några innemöten/bildvisning under hösten 2020 men vi hoppas att kunna genomföra dessa i februari-mars (se nästa nummer av Nattvakan).