Senaste Nattvakan

Vår medlemstidning heter Nattvakan

Den utkommer normalt med två nummer per år

Den senaste Nattvakan är 2017 Nr 2.
Den skickades ut till alla medlemmar under september 2017. 

Innehåll:
NostalgornitologiX
Tornfalkar i revirstrid
Pilgrimsfalk
Ringmärkning 2016
Lillfjärden
De vanligaste och ovanligaste häckfåglarna i Hälsingland

 

 

 

Årets första Nattvakan är 2017 Nr 1.
Den skickades ut till alla medlemmar under januari 2017. 

Innehåll:
Hökuggleinvasion
Fågeln, hunden och döden
En regnig dag i maj
Dykänder i Europa (16 sidor)
Prutgås

 

 
 
Äldre exemplar av Nattvakan finns arkiverade som pdf-filer:

Arkiv för 2010 – 2020
Arkiv för 2000 – 2009
Arkiv för 1990 – 1999
Arkiv för 1987 – 1989