Observationer

Artportalen - Dagens observationer

Förteckning över 300 fågelarter som har rapporterats i Hälsingland under åren 2000-2015

Data har hämtats från Artportalens statistiksidor.
De rödmarkerade (listan är preliminär och skall revideras) är mycket sällsynta (t.ex. Trastsångare) eller extremt sällsynta (t.ex. Svarthakad buskskvätta) i Hälsingland.

Använd sökfunktionen i Artportalen för att få mer information om en art:

  • Klicka på Sök Fynd och Sökformulär
  • Ange art
  • Ange tidsperiod
  • Markera landskapet Hälsingland
  • Markera därefter Detaljerad lista i fliken Presentera fynd

Aftonfalk Alfågel Alförrädare Alkekung Amerikansk bläsand Amerikansk kopparand Amerikansk kricka Backsvala Bergand Bergfink Berglärka Berguv Bivråk Biätare Björktrast Blå kärrhök Blåhake Blåmes Bläsand Bläsgås Bofink Bredstjärtad labb Brun glada Brun kärrhök Brunand Brunsångare Brushane Buskskvätta Busksångare Bändelkorsnäbb Citronärla Dalripa Dammsnäppa Domherre Drillsnäppa Dubbelbeckasin Dubbeltrast Duvhök Dvärgbeckasin Dvärgmås Dvärgsparv Ejder Enkelbeckasin Entita Fasan Fiskgjuse Fiskmås Fisktärna Fjällabb Fjällgås Fjällpipare Fjälluggla Fjällvråk Flodsångare Forsärla Gluttsnäppa Gransångare Gravand Grå flugsnappare Grågås Gråhakedopping Gråhäger Gråsiska Gråsparv Gråspett Gråtrut Gräsand Gräshoppsångare Grönbena Grönfink Gröngöling Grönsiska Grönsångare Gulbröstad snäppa Gulsparv Gulärla Gärdsmyg Gök Göktyta Havssula Havstrut Havsörn Hedpiplärka Hornuggla Hussvala Hämpling Härfågel Härmsångare Höksångare Hökuggla Jaktfalk Jorduggla Järnsparv Järpe Kaja Kanadagås Kattuggla Kejsarörn Kentsk tärna Knipa Knölsvan Koltrast Kornknarr Kornsparv Korp Korttålärka Kricka Kråka Kungsfiskare Kungsfågel Kungsfågelsångare Kungsörn Kustlabb Kustpipare Kustsnäppa Kärrsnäppa Kärrsångare Ladusvala Lappmes Lappsparv Lappuggla Lavskrika Ljungpipare Lundsångare Lärkfalk Lövsångare Mindre flugsnappare Mindre hackspett Mindre korsnäbb Mindre skrikörn Mindre strandpipare Mindre sångsvan Morkulla Mosnäppa Myrsnäppa Myrspov Nattskärra Nordsångare Näktergal Nötkråka Nötskrika Nötväcka Ormvråk Ormörn Orre Ortolansparv Pilfink Pilgrimsfalk Praktejder Prutgås Pärluggla Rapphöna Ringduva Ringtrast Rosenfink Rosenstare Roskarl Rostand Rostgumpsvala Råka Röd glada Rödbena Rödhake Rödspov Rödstjärt Rödstrupig piplärka Rödvingetrast Rördrom Rörhöna Rörsångare Salskrake Sandlöpare Sibirisk tundrapipare Sidensvans Silkeshäger Sillgrissla Silltrut Silvertärna Sjöorre Skata Skedand Skogsduva Skogssnäppa Skrattmås Skräntärna Skäggdopping Skäggmes Skäggtärna Skärfläcka Skärpiplärka Skärsnäppa Slaguggla Smalnäbbad simsnäppa Smutsgam Smådopping Småfläckig sumphöna Smålom Småskrake Småsnäppa Småspov Småtärna Snatterand Snösiska Snösparv Sommargylling Sothöna Sparvhök Sparvuggla Spetsbergsgås Spillkråka Spovsnäppa Stare Steglits Stenfalk Stenknäck Stenskvätta Stjärtand Stjärtmes Storlabb Storlom Stormfågel Storskarv Storskrake Storspov Strandskata Strömstare Stäpphök Större hackspett Större korsnäbb Större piplärka Större skrikörn Större strandpipare Svart rödstjärt Svartbent strandpipare Svarthakad buskskvätta Svarthakedopping Svarthalsad trast Svarthuvad mås Svarthätta Svartmes Svartnäbbad islom Svartsnäppa Svarttärna Svartvit flugsnappare Svärta Sånglärka Sångsvan Sädesärla Sädgås Sävsparv Sävsångare Tajgasångare Talgoxe Tallbit Talltita Taltrast Tamduva Tereksnäppa Tjockfot Tjäder Tobisgrissla Tofsmes Tofsvipa Tordmule Tornfalk Tornseglare Trana Trastsångare Tretåig hackspett Tretåig mås Trädgårdssångare Trädkrypare Trädlärka Trädpiplärka Turkduva Turturduva Tuvsnäppa Törnskata Törnsångare Vaktel Varfågel Vassångare Vattenrall Videsparv Vigg Vinterhämpling Vit stork Vitgumpad buskskvätta Vitkindad gås Vitnackad svärta Vitnäbbad islom Vitryggig hackspett Vittrut Årta Ägretthäger Ängshök Ängspiplärka Ärtsångare